Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

25.7.2006 0:00 - 26.7.2006 0:00

ORGANOVÉ DNI JOZEFA GREŠÁKA / HUMENSKÉ ORGANOVÉ DNI ŠTEFANA THOMÁNA

Koncerty českého organistu Zdeňka Nováčka. Ako organista a čembalista spolupracuje s brnianskou filharmóniou, zároveň pôsobí ako pedagóg. Program koncertu: Bach, Bellini, Liszt aď.

.
Místo konání:

Prepoštská 6
P.O. Box 348, 814 99 Bratislava
Slovenská republika

Datum:

Od: 25.7.2006 0:00
Do: 26.7.2006 0:00

Organizátor:

České centrum +staff Košice