Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

19.10.2005 0:00 - 21.10.2005 0:00

ORGANÁRSTVO V STREDNEJ EURÓPE - ODBORNÁ KONFERENCIA V RÁMCI CELOROČNÉHO PROJEKTU BACH A SLOVENSKO

Organologická konferencia s medzinárodnou účasťou v rámci festivalu Johann Sebastian Bach 2005 Organologická konferencia 2005 v Ružomberku je pokračovaním prvej organologickej konferencie na Slovensku Historické organy - úlohy pre výskum, organárstvo, pamiatkové úrady a cirkvi, ktorá sa konala v roku 2000 v Bratislave. Organizátori sa týmto podujatím snažia poukázať na momentálnu situáciu organárstva na Slovensku a v susedných krajinách. Konferencia je venovaná predovšetkým mladej generácii organistov a cirkevných hudobníkov. Mala by však byť aj inšpiráciou pre zodpovedné štátne úrady a cirkvi, aby táto oblasť našla aj v krajinách bývalého východného bloku podmienky na rozvoj a spoločenské uznanie zodpovedajúce jej významu.

Organizátori

Katolícka univerzita Ružomberok

Bachova spoločnosť na Slovensku

 

Spoluorganizátori

- Universität für Musik und darstellende Kunst Graz

- Rakúske kultúrne fórum

- České centrum Bratislava

- Maďarský inštitút Bratislava

- Poľský inštitút

- Konzervatórium v Žiline

Místo konání:

Prepoštská 6
P.O. Box 348, 814 99 Bratislava
Slovenská republika

Datum:

Od: 19.10.2005 0:00
Do: 21.10.2005 0:00

Organizátor:

Bach society