Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

8.6.2004 0:00 - 0:00

OLGA SOMMEROVÁ - O ČEM ŽENY (NE)SNÍ 3

Beseda a autorské čítanie Olgy Sommerovej pri príležitosti vydania novej knihy O čem ženy (ne)sní 3. Spolu s autorkou sa predstaví i vydavateľka Slávka Kopecká ( vydavateľstvo Sláfka )

Filmová dokumentaristka Olga Sommerová ide za svojou tematikou ( v knižnej podobe už po tretí krát ), vždy priamo, opretá o razanciu a silu svojej osobnosti. V súbore štrnástich otvorených dôverných a hlboko dojemných príbehov zo života súčasných žien sa jej opäť podarilo dovidieť až do prekvapivo temných hlbín lásky - a na základe inšpiratívnych otázok a úprimných odpovedí zmapovať jednotlivé osudy. Autorka tentoraz pre potreby svojej knihy nesnímala len odtlačky palcov, ale predovšetkým odtlačky duší svojich priateliek - statočných hrdiniek tejto knihy.

Slávka Kopecká

·Olga Sommerová (1949), absolventka pražskej FAMU, režisérka dokumentárnych filmov. Vo filmovej tvorbe sa zaoberá predovšetkým sociálnymi témami a medziľudskými vzťahmi , významnými osobnosťami a výraznými fenoménmi spoločenského a umeleckého života, feminizmom a nedávnou históriou našej krajiny. Osem rokov viedla katedru dokumentárnej tvorby na FAMU, kde bola v roku 1995 menovaná docentkou. Natočila 80 dokumentárnych filmov, za ktoré získala tridsať ocenení na filmových festivaloch doma i zahraničí. Napísala dve čitateľsky úspešné knihy dôverných rozhovorov s priateľkami v edícii O čem sní ženy, nadväzujúce na jej rovnomenný film. Má syna Jakuba a Olgu.

Místo konání:

Prepoštská 6
P.O. Box 348, 814 99 Bratislava
Slovenská republika

Datum:

8.6.2004 0:00 - 0:00

Organizátor:

České centrum