Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

29.11.2018 18:00 - 24.2.2019

Objektívne / Objective

Výstavný projekt kurátora Vladimíra Beskida s názvom „Objektívne / Objective“, ktorý predstaví Kunsthalle, upriamuje pozornosť na mapovanie stavu súčasného 3D myslenia na českej a slovenskej scéne. Hlavným zámerom projektu je predovšetkým konfrontovať a podporiť súčasnú podobu objektu ako osobitého spôsobu myslenia v priestore. Výstava sa pritom sústreďuje na generácie umelcov, ktorí nastúpili na výtvarnú scénu po zmene režimu a dnes figurujú aj v širšom stredoeurópskom kontexte. Na výstave sa predstavia diela českých umelcov: Jiří Černický, Dominik Lang, Krištof Kintera, Pavla Sceranková a Tomáš Vaněk.

 

JIŘÍ ČERNICKÝ (*1966, Ústí nad Labem, Česká republika) študoval na Akademii výtvarných umění v Prahe, Vysokej škole uměleckoprůmyslové v Prahe a Pedagogickej fakulte v Ústí nad Labem. Jeho tvorba je plná výrazových premien, vypätých gest i svojbytného humoru. Každé dielo autora skrýva silný príbeh v rovine obsahovej ako aj v rovine hľadania adekvátnych výrazových prostriedkov. Určitou jednotiacou líniou autorovho úsilia, je predovšetkým jeho neutíchajúca schopnosť takmer detského údivu a rovnako aj vôle v otvorenú komunikáciu, často vyhrotenej na ostrie noža. Práve tieto dva komponenty vyjadrovacej stratégie Černickému umožňujú, pri naoko letmom surfovaní, odhaľovať dominantné prúdy na hladine súčasnej spoločnosti. Černický je laureátom Ceny Jindřicha Chalupeckého (1998). Žije a pôsobí v Prahe.

 

DOMINIK LANG (*1980, Praha, Česká republika) je sochár, ktorý si od začiatku svojej umeleckej praxe uvedomuje spôsoby, akými sú umelecké diela prezentované a berie do úvahy históriu vystaveného diela, spoločenský, politický a ekonomický kontext, ktorý ho obklopuje, i architektúru, v ktorej je zasadený. Lang chápe výstavné priestory nielen ako obyčajné (nemé) kulisy, ale ako prvky, ktoré zohrávajú aktívnu rolu pri vnímaní umeleckého diela a vytváraní jeho významu. Často odhaľuje skryté mechanizmy umeleckej tvorby, ako aj fungovanie inštitúcií, ktoré sa snažia nájsť nové formy inštitucionálnej kritiky (príkladom môžu byť viaceré rozsiahle realizácie, ktoré reagujú na situáciu Národnej galérie v Prahe, príbeh veľkého požiaru, ako aj (ne) komunikáciu a produktivitu jej zamestnancov). V roku 2011 Dominik Lang zastupoval Českú republiku na Bienále v Benátkach a pretvoril Československý pavilón na inštaláciu Spiace mesto. Dominik Lang vedie Ateliér sochárstva na Vysokej škole uměleckoprůmyslové v Prahe. Často pracuje ako architekt výstav spájajúci svoju umeleckú prax s architektúrou a vytvára inštalácie alebo priestorové kompozície, ktoré prezentujú vystavené diela, ale aj ponúkajú nový kontext umožňujúci ich vnímanie. Žije a pracuje v Prahe.

 

KRIŠTOF KINTERA (*1973, Praha, Česká republika) študoval v ateliéri Milana Knižáka na Akadémii výtvarných umení v Prahe a na Rijksakademie van beeldende kunsten v Amsterdame. Viedol ateliér Socha II na Vysokej škole umeleckopriemyslovej v Prahe. Spoluzaložil umelecké zoskupenie Skrytá tvůrčí jednotka, ktoré sa zaoberalo rôznymi aktivitami od performancie až po divadelné predstavenia. Vo svojej tvorbe sa venuje najmä objektom a inštaláciám, v ktorých používa elektronické a mechanické veci, banálne či gýčové predmety bežnej reality. Pristupuje k nim s ironickým aj humorným odstupom, slobodne si vyberá všetko a všade. Jeho diela sú zastúpené v zbierkach Moderného a súčasného umenia Národnej galérie v Prahe, Ludwig Múzeum v Budapešti, Museum der Moderne v Salzburgu, Fogg Art Museum Harvardskej univerzity v Cambridgei, Olbricht Collection v Berlíne, Jerry Speyer Collection v New Yorku a ďalších. Vystavoval vo svetovo uznávaných galériách ako Galerie Schleicher+Lange v Paríži, Jiri Svestka Gallery v Berlíne, Václav Špála Gallery v Prahe, Moderna Musset v Štokholme, Royal College of Art v Londýne, The National Museum of Art v Osake, Art Rock v New Yorku a ďalších. Bol trikrát nominovaný na Cenu Jindřicha Chalupeckého. Žije a pracuje v Prahe.

 

PAVLA SCERANKOVÁ (*1980, Košice, Slovenská republika) študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Prahe, kde v roku 2011 ukončila aj doktorandské štúdium. Spolu
s Dušanom Zahoranským vedie Ateliér intermédií na Vysokej škole výtvarných umení v Prahe. Vytvára sochárske objekty a inštalácie charakteristické minimalistickou čistotou aj citlivým vzťahom k danému miestu. Ďalší aspekt jej prác spočíva
v tvorbe objektov s prvkom akcie vyzývajúcej divákov k interakcii. V rovine obsahu sa Pavla Sceranková intenzívne zaoberá odrazom ľudského vnímania, pamäťou a individuálnou skúsenosťou z okolitého sveta. Mala niekoľko úspešných výstav v galériách ako Drdova Galerie v Prahe, EFA Project Space v New Yorku, Múzeum súčasného umenia vo Vroclavi, Galéria Rudolfinum v Prahe, Astrup Fearnley Musset v Oslo a ď. V roku 2015 bola finalistkou Ceny Jindřicha Chalupeckého. V roku 2009 získala Cenu Václava Čada na Zlínskom salóne mladých umelcov v Prahe a Cenu Cypriána na Bienále v Trnave v roku 2007. Jej diela sú súčasťou verejných zbierok vrátane Národnej galérie v Prahe, Slovenskej národnej galérie v Bratislave, Galérie mesta Praha a mnohých súkromných európskych zbierok. Žije a pracuje v Prahe.

 

TOMÁŠ VANĚK (*1966, Počátky, Česká republika) študoval na Akadémii výtvarných umení (AVU) v Prahe (v ateliéroch Jiřího Sopka a Vladimíra Kokolia). Viedol ateliér Intermédií AVU. Od roku 2014 pôsobí ako rektor AVU. Na českú výtvarnú scénu nastúpil v polovici 90. rokov 20. storočia. Umenie vniesol do verejného priestoru. Je laureátom Ceny Jindřicha Chalupeckého (2001). Českú republiku reprezentoval na Európskom bienále súčasného umenia Manifesta 8. Je členom dvoch umeleckých skupín, a to Bezhlavý Jezdec (spolu s Josefem Bolfem, Jánem Mančuškou a Janem Šerých) a PAS – Produkce Aktivit Současnosti (spolu s Jiřím Skálou a Vítem Havránkem). So skupinou Bezhlavý jezdec okrem iného inicioval projekt pre výkladnú skriňu v jednej z pražských ulíc. Išlo o konfrontáciu umeleckých postupov s každodennou prevádzkou ulice. Bezprostrednými komunikačnými experimentami v reálnych podmienkach sa zaoberá dodnes.

 

Viac info www.kunsthallebratislava.sk

FB: www.facebook.com

foto (C) kunsthalle

 

 

 

 

 

 

Místo konání:

Bratislava, Kunsthalle, Námestie SNP 12

Datum:

Od: 29.11.2018 18:00
Do: 24.2.2019

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce