Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

13.5.2009 0:00 - 0:00

NOC LITERATURY

Šesť českých autorov na šiestich nevšedných miestach v Bratislave. Verejne čítajú známe slovenské osobnosti. "Orientačný maratón" po bratislavskom Starom meste za českou literatúrou. 18:00 - 23:00

.
Místo konání:

Hviezdoslavovo nám 8
P.O. Box 348, 814 99 Bratislava
Slovenská republika

Datum:

13.5.2009 0:00 - 0:00

Organizátor:

České centrum