Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

15.5.2013 18:00 - 0:00

Noc literatúry TRENČÍN 2013

Noc literatúry prvýkrát v Trenčíne!

Mesto Trenčín

a

Verejná knižnica Michala  Rešetku V Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK

 

Vás pozývajú na čítanie zo svetovej literatúry v rámci podujatia

NOC LITERATÚRY

v stredu 15. 5. 2013 od 18.00

3 čítania na troch netradičných miestach

 

18.00 -  Verejná knižnica Michala Rešetku V Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, Jaselská 2

Je kultúrna a vzdelávacia inštitúcia, ktorá plní funkciu mestskej i krajskej regionálnej knižnice.  Poskytuje knižnično-informačné služby,  klasické i elektronické nosiče informácií a realizuje kultúrno - spoločenské a vzdelávacie podujatia pre deti i dospelých. Požičiava zvukove knihy pre nevidiacich a slabozrakých, spracováva bibliografie a rešerše, sústreďuje sa na získavanie a požičiavanie dokumentov o trenčianskom regióne.

V.  Balla: V mene otca

Číta Pavel Dvořák

 

 

19.00 – Mestská veža, Sládkovičova ulica

Dolná brána, dnes nazývaná Mestská veža bola postavená ako súčasť mestského opevnenia zrejme začiatkom 15. storočia. Už od vrcholného stredoveku slúži ako západný vstup na hlavné, Mierové námestie. Pôvodne bola iba dvojpodlažnou stavbou s gotickou vežou. Neskôr ju prestavali a zosilnili vybudovaním polkruhového barbakanu, do ktorého sa vstupovalo padacím mostom. Dnešná veža má šesť podlaží a meria 32 metrov. Jej priestory sa využívajú na príležitostné výstavy. Latinský nápis na veži, ktorý je viditeľný z oboch prístupových strán hlása stredoveké motto Trenčína: „Ak Pán nechráni mesto, márne bdie ten, kto ho stráži“.

Elfriede Jelinek: Zimná cesta

Číta Daniela Dvořáková

 

 

20.00 – Galéria Vážka, Mierové námestie 34

Galéria a kaviareň Vážka je od novembra 2012 otvorený kultúrny priestor s galériou , kaviarňou a predajňou autorského umenia.

Organizujú sa tu pravidelné výstavy, koncerty, stretnutia a rozhovory so zaujímavými ľuďmi – umelcami, výtvarníkmi, folkloristami, cestovateľmi, spisovateľmi... a tiež príjemné posedenia pri živej hudbe. Pre každého, kto chce z času na čas spomaliť.

Monika Maronová: Posledné morény

Čítajú členovia Divadielka poézie DOTYKY

 

Sprievodné podujatia:

-          Stretnutie a rozhovory s historikom, spisovateľom a publicistom  Pavlom Dvořákom a  Danielou Dvořákovou

-          Prehliadka  mestskej veže pri netradičnej príležitosti so sprievodcom a výkladom

-          Vystúpenie Skupiny historického šermu Wagus

-          Módna prehliadka Strednej umeleckej školy v Trenčíne

-          Zhudobnená poézia v podaní gitarového dua Ž+Ž

Místo konání:
Trenčín
Datum:

15.5.2013 18:00 - 0:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce