Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

15.5.2013 18:00 - 22:30

Noc literatúry KOŠICE 2013

Noc literatúry si obľúbili už aj na východe Slovenska. V Košiciach prebehne v plnohodnotnom formáte už druhýkrát.

NOC LITERATÚRY 2013 - Košice

 

1. Múzeum divadla Thália Színház, Mojmírova 1, Košice

Jedným z ostrovov kultúry  je aj Divadlo Thália Színház, ktorého rekonštrukcia sa dokončila v marci 2013. Zaujímavosťou  divadla je mini múzeum divadelníctva, kde sú aktuálne vystavené plagáty predstavení,  starostlivo vyberané zo 40 – ročného archívu. Je vhodným miestom pre literárne večery, besedy a výstavy.

 

Číta: Peter Nádasdi – herec, hudobný skladateľ

Kniha: Szilard Rubin: Hra o život, 2012

Čas: 18:00, 18:30, 19:00 hod.

 

 

 

2. Košická ortodoxná synagóga, Zvonárska ul., Košice

Objekt je podľa historikov umenia jedinečným umeleckým, architektonickým a remeselným dielom. Bol postavený v maurskom štýle v roku 1883 na mieste malej modlitebne, ktorá spočiatku slúžila ako sýpka. V roku 1899 ju staviteľ Ján Balogh prestaval a rozšíril do dnešnej podoby.

 

Číta: Andrea Karnasová – herečka

Kniha: I. Nemirovsky: Francúzska suita,2012

Čas: 18:45, 19:15, 19:45 hod.

 

 

3. Katov byt pri Miklušovej väznici, Hrnčiarska 7, Košice

Katov byt vybudovali pravdepodobne v druhej polovici  17. storočia nad starou hradbovou uličkou. V objekte býval košický kat. V roku 1804 kúpila  Katov byt od mesta  kalvínska cirkev. V druhej polovici 20. storočia sa objekt stal súčasťou expozície Východoslovenského múzea . V roku 2009 bola verejnosti sprístupnená nová expozícia Katov byt. V expozícii si návštevníci môžu prezrieť originálne popravné meče košických katov a oboznámiť sa s históriou.

 

Číta: Silvester Lavrík – prozaik, dramatik, režisér

Kniha: Zadie Smith: NW, 2013

Čas: 19:30, 20:00, 20:30 hod. 

 

4. Historická električka, Hlavná ul. Košice

Mestská doprava v Košiciach existuje od roku 1891, kedy bola sprevádzkovaná prvá linka konskej železnice, potom sa objavili „parné“ električky. Od roku 1911 sa trate začali elektrifikovať a doprava sa rozšírila aj na osobnú. Prvé električky boli známe T1 a T3 z Tatry Smíchov.

.

Číta: Oľga Feldeková  – spisovateľka, novinárka, scenáristka

Kniha: Monika Maronová: Posledné morény, 2013

Čas: 20:15, 20:45, 21:15 hod.

 

 

5. Policajná stanica Mestskej polície, Tajovského 9,  Košice

Budova na rohu ulíc Tajovského (bývalá Frangepánova) a Timonova. V pôvodnom meštianskom dome do roku 1985 sídlil Okresný súd. Dnes slúži Knižnici pre mládež mesta Košice a Mestskej polícii.

 

Číta: MUDr. Renáta Lenártová, PhD.  – námestníčka primátora mesta Košice

Kniha: Elfriede Jelinek: Zimná cesta, 2011

Čas: 21:00, 21:30, 22:00 hod.

6. Knižnica pre mládež mesta Košice, Tajovského 9,  Košice

22.30 hod. pre všetkých zúčastnených – losovanie o rôzne knižné a iné ceny  +  koncert Martina Husovského

 

 

OZ Slniečkovo a Knižnica pre mládež mesta Košice organizujú Noc literatúry aj v ďalších piatich mestách východného Slovenska v spolupráci s verejnými knižnicami. Čítať budú rôzne osobnosti spoločenského života z vopred určených kníh.

 

V ostatných mestách na východe Slovenska sa číta na týchto miestach:

1) Rožňava - Galéria Baníckeho múzea v Rožňave

2) Prešov - Stará mestská škola - Kaplnka, Hlavná 139, Prešov

3) Michalovce - OZ Medias Res, kultúrne centrum freeDOM, Námestia osloboditeľov 80, Michalovce

4) Trebišov - Terasa Reštaurácie Amadeus

5) Vranov nad Topľou - Židovský cintorín vo Vranove nad Topľou a Areál SOŠ A. Dubčeka - OÁZA Vranov n/T. 

 

Místo konání:
Košice
Datum:

15.5.2013 18:00 - 22:30

Organizátor:

České centrum