Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

15.10.2020 18:00

Nedělej Zagorku! alebo Zdroje nových fráz v češtine

Objaviť nové frazémy v češtine je ťažšie ako objaviť jednotlivé slová. Tieto spojenia sú nenápadné, tvária sa ako náhodné spojenia viacerých slov. Prednáška sa zameria na to, akými cestami sa dnes do češtiny tieto spojenia slov dostávajú, a pokúsi sa ukázať aj „víťazov“, ktorí v súčasnej češtine zostávajú. Prednáška bude vysielaná v českom jazyku cez platformu Zoom vo štvrtok 15. 10. 2020 o 18:00.

Registrácia na sledovanie prednášky: https://forms.gle/fPtArRLZyUHkm94u7
(Na e-mail uvedený v registrácii Vám bude v deň vysielania zaslaný odkaz, kde si prednášku spustíte.)

 

PhDr. Marie Kopřivová, Ph.D. (*1972) vyštudovala češtinu a históriu na Masarykovej univerzite v Brne, doktorandské štúdium korpusovej lingvistiky absolvovala na Univerzite Karlovej v Prahe. Pracuje v sekcii hovorených korpusov v Ústave Českého národného korpusu FF UK. Odborne sa venuje predovšetkým českej frazeológiu, frazeografii a korpusovému spracovanie hovoreného jazyka; v týchto oblastiach vedie špeciálne kurzy na FF UK. Ďalej sa zaoberá lexikológie a korpusovou lingvistikou.

 

 

Místo konání:
Online
Datum:

15.10.2020 18:00

Organizátor: