Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

24.8.2014 19:00 - 21:00

MUSICA FLOREA V ROKU ČESKEJ HUDBY

České hudobné teleso vystúpi na Slovensku na dvoch koncertoch - Revúca, Bratislava - s programom nazvaným Českí hudobní vyslanci s dielami J. Myslivečka, F. V Kramáře a F. X. Richtera. Hra na originálne nástroje alebo ich kópie podložená štúdiom dobových prameňov a estetiky a kreatívne oživovanie zabudnutých interpretačných štýlov a prostriedkov tvoria základ činnosti súboru. Repertoár zahŕňa inštrumentálne komornú hudbu, svetské i duchovné vokálno-inštrumentálne skladby, operné a oratória diela od počiatku baroka po 20. storočie. Organizator. Slovenský Music Bridge

Súbor Musica Florea vznikol roku 1992 ako jeden z prvých výrazných počinov na poli štýlovo poučenej interpretácie hudby v Českej republike. Založil ho violončelista a dirigent Marek Štryncl. Hra na originálne nástroje alebo ich kópie podložené štúdiom dobových prameňov a estetiky a kreatívne oživovanie zabudnutých interpretačných štýlov i prostriedkov tvorí nevyhnutný základ činnosti súboru a sú zároveň zárukou jeho renomé.

Repertoár súboru zahŕňa inštrumentálnu komornú hudbu, svetské i duchovné vokálno-inštrumentálne skladby, orchestrálne koncerty aj monumentálne skladby symfonické, operné a oratorní od počiatkov baroka po 20. storočie.

Súbor hosťuje na významných svetových festivaloch a spolupracuje s význačnými sólistami i ansámblu (napr. Magdaléna Kožená, Phillipe Jaroussky, Nancy Argenta, Veronique Gens, Paul Badura - Skoda, Susanne Ryden, Orlando Consort, Les Pages et les Chantres du Centre de Musique Baroque de Versailles, Le Poeme Harmonique, Boni Pueri). Dostal rad prestížnych ocenení (napr. Najvyššie ohodnotenie francúzskeho časopisu Diapason za nahrávku diela JD Zelenku Missa Sanctissimae Trinitatis, Studio Matúš 1994; "Zlatá Harmónia 1997" za najlepšiu domácu nahrávku roka - Bachove árie s M. Koženú, Polygram 1997; Cannes Classical Award - MIDEM 2003 za nahrávku korunovačné opery Sub olea pacis et palma virtutis JD Zelenku, Supraphon 2001). V roku 2009 získal súbor diplom za najlepšiu interpretáciu diel JS Bacha na festivale v chorvátskom Varaždíne.

Od roku 2002 organizuje Musica Florea vlastné koncertné radu s dôrazom na prezentáciu novo objavených diel i skladieb, ktoré si zasluhujú návrat k interpretačné pôvodnosti.

http://www.slovakmusicbridge.eu/

Místo konání:

Koncertná sieň Dvorana VŠMU, Zochova 1, Bratislava

Datum:

24.8.2014 19:00 - 21:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce