Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

15.6.2014 20:00 - 0:00

More than Music

Koncert k Roku českej hudby Ars Brunensis Chorus, dirigent – Dan Kalousek, Michal Jančík Chór Warszawski, dirigent – Richard Berkeley Spevácky zbor Technik (SR), dirigent – Petra Torkošová Sólisti: Jana Tajovská Krajčovičová – soprán Marek Olbrzymek – tenor Tomáš Král – barytón Lukáš Krejčí – bicie nástroje Program: Skladby od hudobných skladateľov: Lukáš Borzík (svatová premiéra), Arvo Pärt, Sverre Bergh, Stanislaw Moryto, Peter Machajdík (svetová premiéra), Veljo Tormis, Pavel Blatný, Bohuslav Martinů, Marek Piaček (svetová premiéra), Pavol Bagin, Ivan Hrušovský, Peter Breiner, Miroslav Šmíd a Miloš Betko (svetová premiéra). Projekt More than Music je realizovaný s finančnou podporou Európskej komisie.

Unikátny hudobný projekt More than Music ukončia svetové premiéry!

 

Partneri medzinárodného trilaterálneho projektu More than Music – spevácky zbor Ars Brunensis Chorus (Brno, ČR), Chór Warszawski (Varšava, Poľsko) a Slovak Music Bridge, v.o.s. (Bratislava, SR) – pozývajú na záverečné koncerty projektu More than Music, ktoré sa budú konať 14. júna 2014 o 19.30 v Aule FSS Masarykovi univerzity v Brne15. júna 2014 o 19.00 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.

 

Na záverečných koncertoch sa verejnosti predstavia spevácke zbory partnerov z Brna a Varšavy pod vedením svojich zbormajstrov – Dana Kalouska, Michala Jančíka (ČR) a Richarda Berkeley (Poľsko). Na koncertoch budú ďalej spoluúčinkovať sólisti Jana Tajovská Krajčovičová – soprán (ČR), Marek Olbrzymek – tenor (ČR), Tomáš Král – barytón  (ČR)a Lukáš Krejčí – bicie nástroje (ČR). Nemenej dôležitou súčasťou programu bude aj Spevácky zbor Technik z Bratislavy pod vedením svojej zbormajsterky Petry Torkošovej. Koncerty budú predstavovať jedinečnú formu verejnej prezentácie vzdelávacích a umeleckých výsledkov spolupráce všetkých troch partnerov projektu.

Na koncertoch zaznejú najmä diela domácich autorov každej krajiny. Unikátnosťou programu budú svetové premiéry skladieb štyroch slovenských hudobných skladateľov: Miloša Betka, Lukáša Borzíka, Petra MachajdíkaMareka Piačeka. Nové diela slovenských hudobných skladateľov si špeciálne pre projekt More than Music objednalo Hudobné vydavateľstvo Slovak Music Bridge.

 

Cieľom projektu a partnerstva More than Music, ktoré tvoria spevácke zbory a ich zbormajstri a umeleckí manažéri z troch krajín strednej Európy, je vzájomné vzdelávanie sa prostredníctvom širokého spektra hudobných aktivít – účasť na koncertných vystúpeniach partnerských zborov, vzájomné učenie sa interpretácie hudobných diel v jazykoch partnerských krajín prostredníctvom vzdelávacích seminárov v Brne, Varšave, naštudovanie a spoločné koncertné predvedenie nových skladieb vytvorených špeciálne pre tento účel.

Projekt More than Music je realizovaný s finančnou podporou Európskej komisie.

 

Ďalšie informácie o koncerte a projekte nájdete na stránke: www.morethanmusic.eu

 

Záverečné koncerty podporili:

  • 14. 6.: Mesto Brno – koncert sa koná pod záštitou primátora mesta Brno Romana Onderky
    a Konzulátu Slovenskej republiky v Brne
  • 15. 6.: Poľský inštitút v Bratislave, České centrum v Bratislave, Magistrát hl. m. SR BratislavaBratislavské kultúrne a informačné stredisko.
    Koncert v Bratislave je zaradený aj do dramaturgie Kultúrneho leta 2014.

 

Vstup na oba koncerty je voľný.

Místo konání:

Primaciálny palác

Datum:

15.6.2014 20:00 - 0:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce