Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

2.6.2009 0:00 - 0:00

MIRA NÁBĚLKOVÁ: SLOVENČINA A ČEŠTINA V KONTAKTE

Priestor, do ktorého sa z rôznych uhlov pohľadu čiastkovými sondami pokúša preniknúť táto nová kniha slovenskej jazykovedkyne Miry Nábělkovej, je súčasnosť slovensko-českých a česko-slovenských jazykových vzťahov.

65.
Místo konání:

Prepoštská 6
Bratislava, P.O. Box 348, 814 99, Slovensko

Datum:

2.6.2009 0:00 - 0:00

Organizátor:

Slovenská akadémia vied