Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

16.5.2019 18:00 - 9.6.2019

Komiks otvára BRaK 2019

Šiesty ročník Bratislavského knižného festivalu otvoria dve výstavy venované komiksu. V priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave sa budú konať v jeden večer dve vernisáže. Výstava s názvom Medzitým na inom mieste ponúkne rekapituláciu českých komiksových dejín v jedenástich kapitolách cez historické a spoločenské súvislosti, cez to, čo sa dialo medzitým na inom mieste. Druhá bude výstava zameriavajúca sa na tvorbu umelca Jaromíra Švejdíka alias Jaromíra 99. Hneď po oboch vernisážach budete môcť Jaroslava Rudiša a Jaromíra 99 stretnúť na debate v priestore krytu pod Mestským divadlom P. O. Hviezdoslava, po ktorej sa spoločne presunieme na koncert Kafka Bandu.


• Výstava s názvom Medzitým na inom mieste ponúkne rekapituláciu českých komiksových dejín v desiatich kapitolách cez historické a spoločenské súvislosti, cez to, čo sa dialo medzitým na inom mieste. Tematickým zacielením na ústredné žánre, zlomové historické momenty a medzikultúrne inšpirácie rozpráva príbeh „prvého storočia“ moderného komiksu. Okruhy pripomínajú napríklad prvorepublikový komiks od Josefa Ladu či Ondřeja Sekoru až k Rychlým šípom alebo obdobie komunistického režimu s dôrazom na tvorbu Káju Saudka. Posledná kapitola výstavy je špeciálne venovaná slovenským komiksovým autorom, ktorí pôsobili na českej scéne – Brankovi Jelinkovi, Mikulášovi Podprockému či Jánovi Lastomírskemu. Autormi výstavy sú Pavel Kořínek a Tomáš Prokůpek.

• Výstava tvorby Jaromíra 99 
Jaromír Švejdík alias Jaromír 99 svoj život delí medzi hudbu (skupiny Priessnitz, Umakart či Kafka band) a výtvarné umenie. Výrazný komiksový rukopis nemá ďaleko od estetiky filmu noir alebo pop artu. Výrazná štylizácia sa premieta do kresby v kontrastoch čiernej a bielej. Jeho grafická novela vznikla na základe slávneho nedokončeného románu Franza Kafku – Zámok. Toto absurdné, groteskné dielo, plného čierneho humoru, predstaví na Slovensku.
Kafkou Zámok v podobe grafického románu vychádza pri príležitosti 170. výročia Franza Kafku. Ten písal román v roku 1922, no nikdy ho nedokončil. Aj napriek tomu patrí k jeho najvýznamnejším dielam. 
„Hlavná postava románu, zememerač K., márne hľadá cestu na zámok. Ide stále vpred, ale zámok reprezentovanými úradníkmi a byrokratmi, sa ani nepribližuje, ani nevzdiaľuje. Blúdi a márene sa usiluje získať povolenie na pobyt a povolenie vykonávať svoju prácu, kvôli ktorej sa ocitol v dedine pod zámkom. Zememerač K. je obklopený cudzou, nepriateľskou spoločnosťou, je v neviditeľnom zajatí byrokratických síl a každé jeho úsilie stroskotáva v začarovanom kruhu moci. A predsa sa tento osamotený jednotlivec nevzdáva, aj keď je jasné, že svoj cieľ nikdy nedosiahne.“

Obe výstavy budú trvať až do 14. júna 2019, kedy začne hlavné festivalové dianie BRaK-u v Novej Cvernovke (14. - 16. jún).

 

FB event :

Koncert Kafka Band / BRaK 2019 

Jaroslav Rudiš a Jaromír 99 / BRaK 2019

Komiks otvára BRaK 2019

 

Výstava je súčasťou knižného festivalu BRaK.

foto (C) BRaK

Zdroj http://brakfestival.sk/

 

 

Místo konání:

Bratislava, Univerzitná knižnica, Ventúrska 11

Datum:

Od: 16.5.2019 18:00
Do: 9.6.2019

Organizátor:

České centrum