Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

2.10.2017 9:30 - 3.10.2017 16:00

Medzinárodná konferencia: XX. storočie: Obraz nepriateľa v Európe počas druhej svetovej vojny.

Každé obdobie má svojich nepriateľov a najmä v období vojny. Či už sa jedná o stredovek, alebo súčasnosť, o demokraciu alebo diktatúru, vždy nájdeme nejaký konštruovaný obraz podliehajúci schéme „My - Oni“.

Cieľom konferencie je predstaviť naratívny a vizuálny obraz nepriateľa počas druhej svetovej vojny, hlavne v Európe. Bude sa zameriavať na to aký obraz o „tých druhých“ podávala dobová propaganda, ako ich dehumanizovala, a tým sa z nich snažila vytvoriť nepriateľa, kterého sa treba zbaviť.  To viedlo aj k dobovej genocíde a ku vzniku holokaustu. Nešlo však iba o negatívne obrazy nepriateľov, dobová propaganda podobne pracovala aj s pozitívnym obrazom „priateľov“. V príspevkoch sa budú odrážať národné špecifiká takto formovanej dichotómie priateľ-nepriateľ.

Konferencia sa koná od 2.  do 3. októbra 2017 v Auditóriu Maximum Právnickej fakulty Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí. Českej republike je venovaný druhý panel, ktorého sa zúčastnia napríklad dr. Kateřina Čapková z Ústavu pre súčasné dějiny AV ČR alebo profesor Jan Rychlík z Karlovej univerzity.

 

Místo konání:

Auditorium maximum, Právnická fakulta UK

Datum:

Od: 2.10.2017 9:30
Do: 3.10.2017 16:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce