Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

2.11.2018 - 19.11.2018

Mesiac fotografie/ Václav Podestát: S anjelom uprostred davu

Mnohé fotografie Václava Podestáta nás nechávajú v neistote, kde je hranica skutočnosti a preludu. Pritom zachytávajú ľudí, zvieratá a prostredie v situáciách, do ktorých autor nijako nevstupuje a neovplyvňuje ich priebeh, ale trpezlivo čaká na najpôsobivejšie konštelácie hlavných komponentov zobrazovaných scén z divadla skutočného života. Kurátorom výstavy je Vladimír Birgus. Výstava je súčasťou festivalu Mesiac fotografie 2018.

 

Kurátor: Vladimír Birgus

Václav Podestát (1960)

Václav Podestát pôsobí ako pedagóg Inštitútu tvorivej fotografie FPF Slezskej univerzity v Opave. Vedľa dokumentárne zamerané voľnej tvorby sa venuje aj užité fotografii, najmä reklamným záberom a snímkam architektonických pamiatok pre rôzne publikácie. Zaoberá sa fotografickú kritikou a publicistiku, napríklad pre Plzeňský denník, Ateliér, Imago ai.
Vo svojej voľnej tvorbe sa spočiatku zameriaval na krajinné motívy a zátišie, neskôr na minimalistické kompozície s výtvarne pôsobivým využitím svetiel a tieňov. Najznámejší je jeho subjektívny dokumentárny súbor čiernobielych snímok Ľudia (od roku 1989). Snímky vznikajú na cestách po Českej republike i Strednej Európe a často výrazne dekompoziční, autor akoby cielene nezameriaval fotoaparát na to, čo je v danej situácii navonok podstatné, ale na to, čo je vnútorne žiaduce pre výraz snímky. Významnú úlohu na rade fotografií hrá tieň.  


Viac info www.mesiacfotografie.sk

foto (C) archívMísto konání:

Bratislava, Stredoeurópsky dom fotografie, Prepoštská 4

Datum:

Od: 2.11.2018
Do: 19.11.2018

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce