Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

31.10.2005 0:00 - 0:00

MARTINA MUSILOVÁ:::PREDNÁŠKA, DISKUSIA

Prednáška a diskusia divadelnej vedkyne, kritičky a dramaturgičky cyklu scénických čítaní v Divadle na Zábradlí. Prednáška je súčasťou projektu Nová dráma.

.
Místo konání:

Prepoštská 6
P.O. Box 348, 814 99 Bratislava
Slovenská republika

Datum:

31.10.2005 0:00 - 0:00

Organizátor:

Štúdio 12