Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

8.2.2006 0:00 - 28.2.2006 0:00

MAGICKÉ VÍZIE:::EVA DROPPOVÁ - ANNA ZEMÁNKOVÁ

Česko-slovenská výstava dvoch autoriek-vizionárok, predstaviteliek svetového art brut. – umenia v surovom stave. Napriek tomu, že sa nikdy nestretli, ich tvorbu spája jednotiaci princíp. Obidve do svojej tvorby premietajú magické videnie sveta, ktorým boli obdarované. Netvoria, aby vytvárali umelecké diela. Ich kresby majú hlboký vnútorný zmysel a vibrujúcu energiu. Obrovský rozsah ich imaginácie je fascinujúci

TLAČOVÁ SPRÁVA

 

 

_________Magický svet dvoch vizionárok   

 

Posledný krát ožijú priestory Galérie X na Zámočníckej ulici - predtým ako ich pohltí  rozsiahla rekonštrukcia - v stredu 8. 2. o 18.00  vernisážou výstavy Magické vízie, ktorá priblíži fascinujúcu imagináciu výtvarného sveta autorov smeru označovaného l´ art brut.

 

Tvorcovia umenia v pôvodnom stave sú ako keby spriaznení voľbou, rovnako ako Slovenka Eva Droppová a Češka Anna Zemánková. Spája ich rovnaká motivácia tvoriť, ktorá vychádza z komunikácie s vnútorným hlasom, alebo aj s duchmi. V ich kresbách prevláda nenapodobniteľný duchovný svet, ktorý nepozná žiadne hranice, žiadne obmedzenia vyplývajúce z dobových výtvarných konvencií.

Kurátorka výstavy Tereza Zemánková, ktorá výstavu pripravila v spolupráci s Českým centrom, vnučka vystavovanej Anny Zemánkovej, približuje pracovný postup tvorcov l´ art brut: „Svojej tvorbe sa venujú veľmi intenzívne, prevážne podľa určitého, úzkostlivo dodržiavaného rituálu.“ Jej babička, jedna z najvýznamnejších predstaviteliek l´ art brut Anna Zemánková (1908-1986), ktorej práce sa dobre predávajú v aukčných sieňach po celom svete, maľovala vždy len ráno a musela pri tom počúvať hudbu Leoša Janáčka. „ Túto kreslím, na tomto stolíku. Pozrite, aká je inšpirácia? Niekedy spoznám, že som niečo uvidela. Niekedy trebárs niečo vidím...taký hlboký pocit, čo má človek v svojom vnútre, že mi  to ostáva a že to potom dávam na papier. Tvorím len pri hudbe, aby som mala myšlienky spojené do jedného celku.“

Eva Droppová (1936) je autorkou súčasnou, s maľovaním začala po citovom otrase spôsobenom vážnou chorobou jediného syna. Vystavovala v rámci kolektívnych projektov, ale aj samostatne. „Pracujem úplne automaticky, akonáhle začnem o vytváranom premýšľať, nemôžem pokračovať,“ hovorí o svojom tvorivom postupe Droppová.

Pojem l´ art  brut, prvýkrát použil Jean Dubuffet v 40. rokoch minulého storočia, aby označil umelecké práce, ktoré využívali prvotný ľudský fond  a najspontánnejšiu, najosobnejšiu invenciu, pri ktorých autor všetko vyťažil len zo svojho vnútra v podobe vymyslenej na základe svojich pohnútok.  Autori l´ art brut nemajú výtvarné vzdelanie a s kreslením začali zo dňa na deň, majú svoje civilné zamestnanie, alebo sú duševne chorí. Ich práce sú postupom času stále prepracovanejšie, privádzané k dokonalosti.  Väčšinu kresieb sprevádzajú podrobné slovné komentáre, s presným dátumom ich vzniku, signované „riadiacim duchom“.  Autori l´ art brut nevytvárajú umelecké diela určené návštevníkom galérií, sú len médiom, sprostredkovateľom toho, čo im hovorí ich vnútorný hlas. Veľmi často sa medzi ich prácami objavujú tzv. predzvestné kresby predpovedajúce spoločenský či politický vývoj. L´ art brut, alebo aj „outsider art“ je najčistejšou formou výtvarného sebavyjadrenia a  nachádza stále širší okruh obdivovateľov, dôkazom čoho sú vznikajúce galérie, súkromné aj štátne zbierky.

           

 

Místo konání:

Hviezdoslavovo nám 8
P.O. Box 348, 814 99 Bratislava
Slovenská republika

Datum:

Od: 8.2.2006 0:00
Do: 28.2.2006 0:00

Organizátor:

České centrum