Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

5.6.2019 18:00

Lucia Fišerová o tvorbe Ivana Pinkavu

Historička umenia Lucia Fišerová sa v prednáške zamyslí nad tvorbou fotografa Ivana Pinkavu, v ktorého dielach sa figúra a zátišie prelínajú do zvláštnej jednoty. Ľudská postava vystupuje na snímkach ako živý organizmus. Dáva priestoru mierku a zmysel. O aký zmysel a akú mierku sa jedná? To nie je úplne jednoznačné. Prednáška doplní výstavu Inverzná romantika.

 

 

IVAN PINKAVA (*1961, Náchod, Česká republika) vyštudoval odbor Umelecká fotografia na Filmovej a televíznej fakulte Akadémie múzických umení v Prahe (1982 – 1986), neskôr pôsobil v slobodnom povolaní ako fotograf, s výnimkou rokov 2005 až  2007, keď viedol ateliér fotografie na Vysokej škole umeleckopriemyslovej v Prahe. Pravidelne vystavuje od roku 1988. Medzinárodne uznávaný fotograf Ivan Pinkava sa dlhodobo koncentruje na určitý okruh otázok, ktoré premieta do ním volených námetov. Pri celkovom pohľade na jeho fotografické dielo sa ako jedna z najpodstatnejších zložiek autorovej práce javí redukcia na čisto statický obraz. Potreba vybrať len to najpodstatnejšie, čo by na fotografii bolo zároveň schopné niesť zrozumiteľný obsah aj ho súčasne zahaliť do inotajov, nejednoznačnosti, iritujúceho tajomstva.

 

Viac info na www.kunsthallebratislava.sk

foto (C) KHB

Zdroj www.kunsthallebratislava.sk

Místo konání:

Bratislava, V-klub, Námestie SNP 12

Datum:

5.6.2019 18:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce