Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

30.4.2004 0:00 - 4.5.2004 0:00

LOĎ

LOĎ - drevená socha - s medzinárodnou posádkou splaví rieky Dyje, Moravu, Dunaj. Štvordňový happening je venovaný, pristúpeniu ďalších krajín do EU v máji 2004. Bude sa odohrávať postupne - na hraniciach Českej republiky, Slovenska, Rakúska, Maďarska a spája ľudí, ktorí žijú v rôznych štátoch, hovoria odlišnými jazykmi a predsa myslia podobne. Autorom tohto projektu je český sochár VÍT NOVOTNÝ, ktorý za 4 / 5 dní zdolá s posádkou vytýčenú trasu na drevenej soche / lodi.

S plovoucí sochou po třech řekách čtyřmi státy s evropskou posádkou.

Sochař Vít Novotný ukončil studium v ateliéru profesora Karla Nepraše na Akademii výtvarných umění v Praze v roce 2001.Tuto svéráznou cestu (studium) završil diplomovou prací-pojízdnou sochou -"Dřevěným autem", ve kterém absolvoval cestu Praha- Mikulov.
(Dále tato mobilní socha byla k vidění v Břeclavi, Bratislavě, Piešťanech a Trenčíně.)
 Sochy-objekty mají své vlastní cesty. Zůstávají svobodné, rezonují v prostoru města, krajiny a časoprostoru. Současně zůstávají v zážitcích lidí, kteří se s díly V.N. setkávají nečekaně v šedi stereotypu a zažívají intenzivní pocit přítomnosti .Objekt pokračuje na své cestě za dalšími lidmi, prostory a reakcemi.
Jeho práce podporuje u lidí všeobecnou touhu po zážitku, odpoutanosti, radosti z pohybu.Pohyb znamená svobodu a ta je pro Víta Novotného svoboda pohybu, prostoru, vyjadřování se, je to radost z toho ,že každý může být tam, kde si zrovna přeje být. Tento systém využil pro novou ideu-loď, která je jasným symbolem cesty, spojené s poznáváním,zážitky a dobrodružstvím. Galerií této soše budou vodní toky..


Město Mikulov, Kulturní středisko Mikulov ve spolupráci s Lesy Židlochovice poskytli strom  na sochu. Černý topol  vyrostl na trojmezí České republiky, Slovenské republiky a Rakouska  přímo na břehu řeky Moravy, 20 m od skuteční geografické hranice s Rakouskem.
3. března 2004 byl strom pokácen.
Od 5. března 2004 vzniká na zámečku POHANSKO  socha - loď. Toto jedinečné místo  poskytlo Městské muzeum a galerie Břeclav.
Rozměry sochy jsou: 6, 5 m délka a  1,25 m šířka. Uveze 6 - 8 dospělých lidí, kteří se vydají na plavbu řekami Dyje, Morava, Dunaj , a státy Česká republika, Rakousko, Slovensko, Maďarsko.

Časový plán cesty:

Pátek 30. 4. 2004 v 17. 30 hod. město Mikulov dřevenou loď vystaví na náměstí a začlení do svých oslav.
Sobota 1. 5. 2004 v  10. 00 hod. město Břeclav, Městské muzeum a galerie Břeclav se zástupci vedení Města Břeclavi pokřtí loď a slavnostně ji položí na vodu za doprovodu bohatého programu, loď vypluje po slovensko-rakouské hranici až do Maďarska.
Dřevěnou loď budou doprovázet dva raftingové čluny a jeden záchranářský člun, zapůjčené  společností GUMOTEX a.s. Břeclav. Současně plavidlo 1. Plavební s.r.o. Lednice, které tvoří technické zázemí. Společnost Lodní doprava Ladná pan Maděřič poskytne doprovodný parníček, na kterém budou zástupci měst a obcí a občanského sdružení Národy Podyjí.
Technická manipulace s lodí je zabezpečená od VHS BŘECLAV s. r. o..  
Sobota 1. 5. 2004 v 17. 00 hod. zastávka Hohenau a. d. March / Rakousko a Moravský Sv. Ján / Slovensko 
Loď je součástí programu regionálních oslav ke vstupu do EU.
Neděle 2. 5. 2004
10. 00 hod. Hohenau a.d. March, A / Moravský Sv. Ján
18. 00 hod. Angern a.d. March, A / Záhorská Ves
Loď je součástí programu regionálních oslav ke vstupu do EU.
Manipulace s lodí přes pontonový most v Hohenau zajišťuje firma Fiedler.

Pondělí 3. 5. 2004
9. 00 hod. Angern a.d. March, A / Záhorská Ves
15. 00 hod. Marcheg, A
18. 00 hod. Hainburg a.d. Donau, A
Loď je součástí programu regionálních oslav ke vstupu do EU.

 


Úterý 4. 5. 2004
10. 00 hod. Hainburg a.d. Donau, A
14. 00 hod. Lodenice LAGUNA, Jarovské rameno, Bratislava
17. 00 hod. Danubiana, Meulenstenn Art Museum,
                   Bratislava - Čunovo - Vodné dielo
Koncert Oldřicha Veselého a E-bandu. Dále budou po celou dobu plavby na území Bratislavy, doprovázet  loď a doprovodné čluny, kolona veteránů a dřevěné auto. Jízdu městem zabezpečí městská část Bratislava Staré město a Slovenské technické muzeum Košice Múzeum dopravy Bratislava. Na území Slovenské republiky je projekt Loď pod záštitou Českého centra v Bratislavě. 

 V červenci  2. 7. 2004 je loď očekávána ve městě Štúrovo a Ostrihom / Maďarsko. 

Projekt vznikl za výrazné podpory společností ALAX, BOSCH, Povodí Moravy,kanceláře rakouského premiéra (BKA) a Tiskárny Grafotisk Pálka.

 

Místo konání:

Prepoštská 6
P.O. Box 348, 814 99 Bratislava
Slovenská republika

Datum:

Od: 30.4.2004 0:00
Do: 4.5.2004 0:00

Organizátor:

Mesto Mikulov