Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

23.3.2005 0:00 - 0:00

LISTY::::A.J. LIEHM

Významný česko-slovenský exilový časopis Listy si pripomína 35. výročie od svojho založenia. Prvé číslo vyšlo v roku 1971 v Ríme, v súčasnosti sídli šéfredaktor Václav Žák v Prahe a "vysunutá" redakcia pod vedením Václava Buriana a Tomáša Ticháka v Olomouci. Večer uvedie Václav Burian, redaktor a spoluvydavateľ Listov. Hosť večera: A. J. Liehm, publicista a kritik.

Čestným hosťom večera bude legenda československej publicistiky Antonín Jaroslav Liehm (1924) - novinár, publicista, kritik, člen redakčnej rady Listov. Už v roku 1945 založil spolu s E. F. Burianom časopis Kulturní politika, v šesťdesiatych rokov viedol Lidové noviny. Po pražskej jari emigroval a prednášal na univerzitách v New Yorku, Filadelfii či vo Veľkej Británii. Momentálne je doma v Paríži, kde založil európsky intelektuálny štvrťročník Lettre international, učí na parížskej univerzite a prekladá z francúzštiny (J. P. Sartre, L. Aragon). K jeho najznámejším publicistickým prácam patrí kniha rozhovorov „Generace“, ktorá bola pripravená pre tlač už v roku 1969, ale nakoniec sa k československému čitateľovi dostala až na začiatku deväťdesiatych rokov. Okrem iných publikoval „Příběhy Miloše Formana“, „Minulost v přítomnosti“, „Nejdůležitější umění“.

Večer uvedie Václav Burian, redaktor a spoluvydavateľ Listov.

 

 
Místo konání:

Prepoštská 6
P.O. Box 348, 814 99 Bratislava
Slovenská republika

Datum:

23.3.2005 0:00 - 0:00

Organizátor:

České centrum