Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

31.3.2020 19:00

Láska opravdivá

Koncom marca zaznejú v kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave ruské pravoslávne spevy z 19. a 20.storočia v podaní moravského mužského speváckeho súboru Láska opravdivá.

 

Mužský spevácky zbor  Láska opravdivá založili v roku 2009 Jaroslav Černocký a Jan Špaček s cieľom oživiť kedysi bohatú ale dnes trochu zabudnutú tradíciu interpretáciu skladieb pre mužský zbor. Súbor funguje pri Ústave hudobnej vedy FF MUNI a jeho členmi sú študenti a absolventi brnenských vysokých škôl. Zbor sa špecializuje na pravoslávnu duchovnú tvorbu napr. aj zo Zakarpatskej Ukrajiny, a na českú zborovú tvorbu 19. a 20.storočia, najmä Leoša Janáčka. Meno súboru Láska opravdivá je aj názvom jedného z Janáčkových mužských zborov na ľudový text a má symbolizovať repertoárový súlad duchovnej hudby a ľudovej piesne.

 

Viac informácií: www.laskaopravdiva.cz

Foto (C) Láska opravdivá

 

 

 

 

Místo konání:

Bratislava, kostol Najsvätejšieho Spasiteľa (Jezuiti), Františkánske námestie

Datum:

31.3.2020 19:00

Organizátor: