Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

20.4.2005 0:00 - 22.4.2005 0:00

KONFRONTÁCIE V DEJINÁCH UMENIA BAROKA STREDNEJ EURÓPY

Medzinárodná konferencia usporiadaná pri príležitosti životného jubilea profesorky Márie Pötzl-Malíkovej, na ktorej budú prezentovať svoje príspevky renomovaní historici umenia z významných výskumných inštitúcií a univerzitných centier v strednej Európe - ČR, SR, Poľska, Maďarska a Rakúska. Z Českej republiky sa zúčastnia zástupcovia katedier umenia z Karlovej a Masarykovej univerzity, Univerzity Palackého a Ústavu dejín umenia Akadémie vied ČR - profesor Mojmír Horyna či profesor Pavel Preiss a mnohí ďalší.

.
Místo konání:

Prepoštská 6
Bratislava, P.O. Box 348, 814 99, Slovensko

Datum:

Od: 20.4.2005 0:00
Do: 22.4.2005 0:00

Organizátor:

katedra dejín umenia FF UK