Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

10.2.2005 0:00 - 0:00

KNIHOVNA VÁCLAVA HAVLA

Prezentácia novootvorenej inštitúcie, ktorá sa špecializuje na osobné aj úradné dokumenty politika, dramatika a predstaviteľa disentu Václava Havla, a jej prvej publikácie „Praha-Washington-Praha“. Ide o dvojjazyčné vydanie súboru 120 telegramov , ktoré posielalo Veľvyslanectvo USA v priebehu jesene 1989. Knižnicu predstaví jej riaditeľ Václav Bartuška a Dagmar Keberlová, knihu jej zostavovateľ historik Vilém Prečan. Program pripravilo Veľvyslanectvo Českej republiky a České centrum v spolupráci s Knihovnou Václava Havla.

 Vo štvrtok 10. 2. 2005 o 18.00 sa uskutoční v Českom centre (Hviezdoslavovo nám. 8) prezentácia Knihovny Václava Havla. Predstaví ju jej riaditeľ Václav Bartuška, študentský líder novembrovej revolúcie, člen komísie vyšetrujúcej zásah na Národní třídě 17. novembra 1989.
Inštitúcia, založená na jeseň minulého roka, je tzv. prezidentskou knižnicou, ktorej tradícia je silná najmä v Spojených štátoch amerických. Nefunguje len ako miesto, kde si môžete vypožičať knihy napísané Václavom Havlom, v knižničnom fonde nájdete aj diela iných autorov a samizdatové časopisy. V archíve je celá kolekcia Havlových rukopisov - od divadelných hier, cez texty napísané vo väzení až po politické prejavy. Podstatným prínosom Knihovny Václava Havla je aj jej publikačná činnosť, ktorá sa venuje dokumentom z obdobia studenej vojny z pohľadu tzv. "malých účastníkov" a texty opisujúce vývoj v strednej Európe po páde komunizmu.
Knihovna Václava Havla sa usiluje byť najmä živou inštitúciou, kde sa stretávajú a rozprávajú ľudia preto, aby aj ďalšie generácie nepodceňovali dôležitosť boja za ľudské práva. Postupne bude rozšírovať svoju pôsobnosť aj o múzeum zamerané najmä na deti a mladých ľudí. Všetko však záleží od financií, ktoré sú potrebné na rekonštrukciu budovy knižnice či na urdžiavanie a rozširovanie fondu a archívu.
Súčasťou prezentácie Knihovny Václava Havla bude aj predstavenie jej prvej publikácie Praha-Washington-Praha. Ide o česko-anglické vydanie súboru 120 telegramov, ktoré odosielalo pražské Veľvyslanectvo USA v priebehu jesene 1989. Knihu zostavil a predstaví predný český historik Vilém Prečan.

Vstup voľný.

Místo konání:

Prepoštská 6
P.O. Box 348, 814 99 Bratislava
Slovenská republika

Datum:

10.2.2005 0:00 - 0:00

Organizátor:

České centrum