Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

1.2.2005 0:00 - 0:00

KLUB S PROGRAMOM:::SLOVÁCKÝ KRÚŽOK A SKALIČANÉ

Pravidelné stretnutie Kruhu priateľov českej kultúry, Klubu občanov Českej republiky a Českého spolku na Slovensku. Tradičné posedenie pri cimbale s pesničkami zo slovensko-moravského kraja. Program pripravil Klub občanov Českej republiky.

.
Místo konání:

Prepoštská 6
P.O. Box 348, 814 99 Bratislava
Slovenská republika

Datum:

1.2.2005 0:00 - 0:00

Organizátor:

Klub občanů České republiky