Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

7.9.2004 0:00 - 0:00

KLUB S PROGRAMOM

Pravidelné stretnutie Kruhu priateľov českej kultúry, Klubu občanov Českej republiky a Českého spolku na Slovensku. Program: Pocta Karlovi Plickovi a Martinovi Slivkovi k 110. a 75. nedožitému výročiu ich narodenia. V rámci večera sa uskutoční projekcia filmov Pocta Plickovi a Spomienka na Martina Slivku za účasti rodinných príslušníkov.

-

Místo konání:

Prepoštská 6
P.O. Box 348, 814 99 Bratislava
Slovenská republika

Datum:

7.9.2004 0:00 - 0:00

Organizátor:

Klub priateľov českej kultúry.