Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

6.9.2005 0:00 - 0:00

KLUB S PROGRAMOM

Valné zhromaždenie Kruhu priateľov českej kultúry a stretnutie s nositeľmi Ceny Karla Čapka 2005 - Josefom Protivom (predsedom Spolku bratov Čapkovcov, Praha) a Štefanom Vraštiakom (predsedom Kruhu priateľov českej kultúry, Bratislava).

.
Místo konání:

Prepoštská 6
Bratislava, P.O. Box 348, 814 99, Slovensko

Datum:

6.9.2005 0:00 - 0:00

Organizátor:

Kruh priateľov českej kultúry