Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

22.9.2017 - 26.11.2017

Kolaboratórium: spolupráca Miry Podmanickej a Markéty Novákovej v Ružomberku

Cyklus Kolaboratórium Galérie Ľudovíta Fullu v Ružomberku prezentuje umelcov cez ich spoločné projekty a spolupráce. Na výstave Objektváza sa predstaví umelecký kolektív Mira Podmanická, Markéta Nováková, Peter Ančic a Marcel Benčík. Kurátorka Zuzana Gažíková.

Leitmotívom výstavy sú objekty - vázy. Vznikajú v limitovaných číslovaných kolekciách priebežne od roku 2013 na základe spolupráce dizajnérky keramičky MARKÉTY NOVÁKOVEJ a sochárky MIRY PODMANICKEJ. Spoločný výsledok prezentuje rozdielny prístup k tvorbe: dizajnérsku prácu s porcelánom v kombinácii s plastickým sochárskym dekórom. Prvú kolekciu tvorilo 6 ks váz, do dnešného dňa vzniklo už takmer 100 váz v kolekciách  Bio Vázy 0-5, Bio vázy - 6 a Orgovánová,  Vázy IN, Vázy Lúka. Kolekcie jednotlivo boli priebežne vystavované, v Galérii Ľudovíta Fullu však budú vystavené vôbec po prvý raz spolu, takže bude možné sledovať postupný vývoj spolupráce, posuny v postupoch a dekóroch a pod. 

Predmetné vázy sú v podstate sochárskym objektom, ktorý má úžitkovú funkciu. Na ich prezentácii sa podieľa aj fotograf PETER ANČIC, ktorý sa autorsky orientuje na subjektívny dokument, v ktorom dominuje portrét. V prípade objektov - váz sa nejedná o klasickú produktovú fotografiu, pre fotografa sa vázy stali objektom netradičnej „portrétnej“ tvorby. 

Štvrtým autorom v spolupráci je grafický dizajnér MARCEL BENČÍK, ktorý rieši spôsob vhodnej prezentácie. V projekte sa usiluje o ideálnu formu vystavenia diel, subtílnych výtvarných objektov a fotografií tak, aby čo najviac vynikli ich individualizované charakteristiky. Samotná inštalácia výstavy sa stáva výtvarným dielom.

 

Místo konání:
Ružomberok, Galéria Ľudovíta Fullu, Dušana Makovického 1
Datum:

Od: 22.9.2017
Do: 26.11.2017

Organizátor: