Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

3.5.2011 19:00

JIŘÍ ORNEST///KOŠICKÁ HUDOBNÁ JAR 2011

Quasars Ensemble, mezzosoprán Petry Noskajovej a umelecký prednes českého herca Jiřího Ornesta, ktorý bude čítať z listov Gustava Mahlera. www.sfk.sk

Místo konání:
Dom umenia, Moyzesova 66, Košice
Datum:

3.5.2011 19:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce