Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

22.10.2004 0:00 - 21.11.2004 0:00

JIŘÍ HANZELKA & MIROSLAV ZIKMUND::FOTOGRAFIE

Výstava fotografií najznámejšej cestovateľskej dvojice Jiřího Hanzelku a Miroslava Zikmunda. Verejnosť bude mať možnosť, okrem fotografií a trojrozmerných predmetov, vidieť i preslávené autá Tatra 87 a Tatra 805. Výstava pod záštitou Ministrov kultúry českej aj slovenskej republiky sa koná v rámci mesiaca fotografie Bratislava 2004 a v rámci Mesiaca Českej a slovenskej kultúrnej vzájomnosti.

Inžinieri Miroslav Zikmund (nar.1919) a Jiří Hanzelka (nar.1920, zomrel 2003) podnikli dve cestovateľské expedície. V priebehu prvej, v rokoch 1947 - 1950 obišli osobným sériovým vozom čs. výroby Tatra 87 Afriku (napr. Alžírsko, Líbyu, Egypt, Sudán, Somálsko, Etiópiu, Tanzániu, Ugandu, Zambiu, Rhodéziu, Juhoafrickú republiku), Južnú a Strednú Ameriku (napr. Argentínu, Paraguay, Brazíliu, Bolíviu, Peru, Ekvádor, Panamu, Salvádor, Guatemalu, Mexiko), druhú expedíciu absolvovali v r. 1959 - 1964 dvoma prototypmi vozov Tatra 805 a prešli niektoré štáty Blízkeho východu, monzúnovej Ázie, indonézske a japonské ostrovy a prevažne ázijskú časť vtedajšieho Sovietskeho zväzu.

Na svojich cestách urobili stovky tlačových i rozhlasových reportáží, desiatky krátkometrážnych dokumentárnych filmov, niekoľko celovečerných filmov a niekoľko tisíc fotografických záberov. Stretli sa s viacerými vtedajšími prominentmi či významnými osobnosťami politického, kultúrneho i hospodárskeho života, ale predovšetkým ich zaujímali osudy obyčajných ľudí. V mnohých prípadoch sa dostali na miesta, kde boli prvými cudzincami, ktorých miestne obyvateľstvo v živote videlo. Podstatná časť materiálov z druhej cesty však ostala až do konca 80. rokov 20. storočia uložená v ich archívoch.

Po okupácii Československa vojskami Varšavskej zmluvy v r. 1968 boli obaja cestovatelia režimom profesijne aj existenčne perzekvovaní. Brežnevov priamy rozkaz vtedy znel: "Hanzelku a Zikmunda vyhladovať!". Až do pádu komunistického režimu v r. 1989 nesmeli publikovať, nemohli sa vydávať ich knihy, premietať filmy a vysielať reportáže, ich tituly boli vyradené z verejných knižníc a Tatra 87 z prvej cesty v Národním technickém muzeu v Prahe bola "uprataná" do depozitára. Oni sami boli zbavení mnohých občianskych práv a slobôd.

Po r. 1989 sa dočkali spoločenskej a občianskej rehabilitácie a v r. 1995 odovzdali svoj rozsiahly archív Muzeu jihovýchodní Moravy v Zlíne, kde bola vybudovaná cestovateľská expozícia - "S inženýry Hanzelkou a Zikmundem pěti světadíly" a bol zriadený Archiv H+Z pre uchovanie a ďalšie bádateľské využitie ich diela.

Ing. Jiří Hanzelka vo februári 2003 po dlhej chorobe zomrel v Prahe. Ing. Miroslav Zikmund žije v Zlíne a je stále publikačne aj spoločensky činný. V súčasnej dobe sa zaoberá spracovaním a katalogizáciou svojho obsiahleho archívu.

Fotografie Miroslava Zikmunda a Jiřího Hanzelky inštalované v októbri 2004 v Bratislave v priestoroch Slovenského národného múzea a Českého centra boli vytvorené pre rozsiahlu výstavu pripravenú v roku 2003 v Plzni, rodnom meste Miroslava Zikmunda. Súbor obsahuje rad doposiaľ (aj z politických dôvodov) nepublikovaných snímok. Kolekcia bola vytvorená na podnet Nadácie Rudolfa Löwyho na záchranu plzenských synagóg a na jej vzniku spolupracovalo Muzeum jihovýchodní Moravy v Zlíne s fotooddelením Národního památkového ústavu v Plzni. V Plzni bola výstava inštalovaná vo Veľkej synagóge, Návštevníckom centre Plzeňského Prazdroja a v Pivovarském muzeu. Na realizácii kolekcie sa finančne podieľalo Mesto Plzeň, Nadácia 700 roků města Plzne a Plzeňský Prazdroj. Časti súboru boli po Plzni vystavované v Moskve, v Zlíne a vo Zwönitz - vo východnom Nemecku. Kolekcia je ďalej postupne rozširovaná, ďalších 40 fotografií z Indie a Kašmíru bolo v r. 2004 na jar zhotovených pre výstavu v Dillí a v auguste 60 fotografií zo strednej Ázie pre výstavu v Taškente.

Po návrate z prvej expedície usporiadalo Náprstkovo muzeum v Prahe v 25 mestách Čiech a Moravy, od marca 1952 do júla 1954, putovnú výstavu - "Cestou Hanzelky a Zikmunda". Nezávisle od Čiech putovala podobná výstava pod názvom - "S Hanzelkou a Zikmundem okolo světa", od apríla 1954 do februára 1956, po 25 mestách na Slovensku. Obe výstavy navštívilo takmer pol milióna ľudí. Na Slovensku bola prvou zastávkou Bratislava. Dielo Miroslava Zikmunda a Jiřího Hanzelky sa tak do Bratislavy vracia takmer presne po pol storočí.

Místo konání:

Hviezdoslavovo nám 8
P.O. Box 348, 814 99 Bratislava
Slovenská republika

Datum:

Od: 22.10.2004 0:00
Do: 21.11.2004 0:00

Organizátor:

Slovenské národné múzeum v Bratislave, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Velvyslanectví České republiky, Nadace Rudolfa Löwyho na záchranu plzeňských synagog, Národní památkový ústav Plzeň, FOTOFO