Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

16.9.2015 16:30 - 19:00

Je dnes aktuálny Tomáš Garrique Masaryk?

Nová Európa – Starý kontinent. Znovunahliadnutie do diela Tomáša G. Masaryka v kontexte súčasnej krízy v Európe. Hostia: prof. Mgr. Vratislav Doubek, PhD., historik a politológ, Masarykov ústav Akademie vied ČR, Praha PhDr. Dušan Kováč, DrSc., historik a spisovateľ, Historický ústav SAV, Bratislava Moderuje: Lucia Faltinová, MA Myšlienka: Má-li naše demokracie své nedostatky, musíme překonávat ty nedostatky, ne překonávat demokracii. Tomáš G. Masaryk Diskusia je partnerským podujatím konferencie FORUM 2000 „DEMOKRACIA & VZDELANIE“ / www.forum2000.cz Vstup je voľný.

Radikalizmus vo vnútri Európy a expanzionismus Ruska predstavujú jednu z najvážnejších výziev mieru a slobodnej Európy od roku 1945. Silnie všeobecný pocit, že demokracia vstúpila do obdobia nespokojnosti a čelí závažným problémom. Vyčerpala sa už demokracia? Získavajú autoritárske režimy navrch? Alebo je snáď liberálna demokracia v rozpore s ľudskou prirodzenosťou a jej udržanie vyžaduje neutíchajúce úsilie? Môže nám vzdelanie pomôcť udržiavať a rozširovať demokratický priestor? Odrazovým mostíkom úvah bude T. G. Masaryk ako jeden z mimoriadnych mysliteľov a politikov európskeho formátu. Rozsah jeho diela i činnosti priamo súviace s témou diskusie sú u nás neprekonané. T. G. Masaryk zostáva aktuálny i dnes.

Místo konání:
Žilina, Nadácia Polis, Marianske nám. 31
Datum:

16.9.2015 16:30 - 19:00

Organizátor: