Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

23.4.2015 - 31.5.2015

Jaroslav Rössler

Jaroslav Rössler (1902-1990) patrí spolu s Drtikolom, Sudkom či Funkem k najvýraznejším a najznámejším predstaviteľom českej avantgardnej fotografie, jeho význam ďaleko presiahol hranice českého prostredia a jeho fotografie patria k veľmi vyhľadávaným na svetových aukciách umenia. Vyučil sa u firmy Drtikol a spol a jeho tvorivým odkazom sú abstrahujúce vízie rozvíjané počas celej jeho umeleckej dráhy. Bratislavská kolekcia predstaví Rosslerovu tvorbu fotografickú, aj koláže a fotomontáže. Kurátor výstavy Josef Moucha. Otvorené: denne okrem pondelka od 13.00 do 18.00

Jaroslav Rössler (1902–1990)

"Veď je to lepšie ako Man Ray!" Týmto výkrikom komentoval fotografie Jaroslava Rösslera v roku 1923 významný kritik a jedna z hlavných postáv českej medzivojnovej avantgardy Karel Teige. Tak sa stal Rössler členom najradikálnejšej českej umeleckej skupiny 20. rokov minulého storočia Devětsilu a vôbec prvým fotografom medzivojnovej českej avantgardy. V svojej tvorbe už vtedy priekopnícky využíval fotografickú abstrakciu, ktorú dovtedy vo svete použilo len niekoľko experimentátorov.

Jaroslav Rössler sa učil u slávneho českého fotografa Františka Drtikola, tam niekde začína jeho snaha o hľadanie nového výrazu vo fotografii. Okrem fotografie sa venoval aj kresbe, vtedy populárnej lepenej koláži, obrazovým básňam, ale aj tvorbe typografických montáží. Publikoval v časopisoch Pásmo, Disk, Stavba, ReD. Bol aj fotografom v Osvobozeném divadle. V polovici 20. rokov odchádza do Paríža, vtedy stále intenzívneho centra svetových avantgárd. Aby uživil seba a rodinu venoval sa najmä komerčným zákazkám (takmer 10 rokov, napríklad aj pre firmy Michelin a Shell). Vo vlastnej tvorbe však napísal  v roku 1932, že túži „...věc pověsit do vzduchu, odstranit světlo a aparát a dostat výsledek, o kterém sním...“ Bola mu blízka tvorba maliara Františka Kupku, ale aj už spomínaného Man Raya, či László Moholy-Nagya.

 

            Po vojne sa k volnej tvorbe vrátil v polovici 50. rokov. Síce nadväzuje na svoju pôvodnú tvorbu, ale prináša aj úplne nový posun. Experimentuje s možnosťami fotografického média (dvojexpozícia, solarizácia). Sú to už úplne autonómne obrazy, ktoré čiastočne korešpondujú s tvorbou takých českých výtvarníkov abstrakcie, ako je napríklad Karel Malich.

 

Tvorba Jaroslava Rösslera bola v minulosti trochu prehliadaná. Znovu bola adekvátne pripomenutá až v roku 2001 veľkou retrospektívou výstavou v Umeleckopriemyselnom múzeu v Prahe a vydaním viacerých monografií, ktoré o jeho tvorbe vznikli. Jeho diela sú zastúpené v mnohých fotografických zbierkach vo svete.

 

Rössler sa aj na medzinárodnej scéne zaradil medzi najvýznamnejších českých avantgardných fotografov, akými sú František Drtikol, Jaromír Funke a Josef Sudek. 

 

Výstavu zväčšenín z pôvodných negatívov z Rösslerovej pozostalosti pre Stredoeurópsky dom fotografie pripravilo České centrum Bratislava v spolupráci s rodinou autora. Prináša najmä obrazy z povojnovej etapy Rösslerovej tvorby, ale objavia sa tu aj staršie práce. Výstava bude otvorená od utorka do nedele od 13.00 do 18.00 h.

 

 

Místo konání:

Stredoeurópsky dom fotografie, Prepoštská 5, Bratislava

Datum:

Od: 23.4.2015
Do: 31.5.2015

Organizátor:

České centrum