Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

18.9.2006 0:00 - 0:00

JANA ŠTROBLOVÁ:::HOĎ VETRU KOŠELU

Prezentácia básnickej zbierky českej poetky, spisovateľky a prekladateľky, ktorá obsahuje básne v češtine, ale aj v slovenskom preklade Milana Richtera. V prípade dažďa: Mestská knižnica, Kapucínska 3.

.
Místo konání:

Prepoštská 6
P.O. Box 348, 814 99 Bratislava
Slovenská republika

Datum:

18.9.2006 0:00 - 0:00

Organizátor:

České centrum