Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

18.10.2010 0:00 - 5.12.2010 0:00

JAN FRYDRYCH

Výstava českého sklárskeho výtvarníka v najstaršej súkromnej bratislavskej galérii, ktorá sa venuje tvorbe sklenených objektov v duchu tradície Cíglerovej sklárskej školy. Absolvent sklárskeho učilišťa v Novom Bore a pedagogickej fakulty v Liberci Jan Frydrych sa už tretie desaťročie venuje tvorbe optických sklenených plastík. Jeho tvorba patrí k tzv. českému rodinnému striebru, ktoré má v zahraničí vždy veľmi pozitívny ohlas. Otvorené: ut – ne 13.00 – 18.00 hod. Pripravili Galéria NOVA v spolupráci s Českým centrom. Podujatie sa koná pod záštitou Ministerstva kultúry ČR a je súčasťou Mesiaca českej a slovenskej kultúrnej vzájomnosti. INFO...

.
Místo konání:

Hviezdoslavovo nám 8
P.O. Box 348, 814 99 Bratislava
Slovenská republika

Datum:

Od: 18.10.2010 0:00
Do: 5.12.2010 0:00

Organizátor:

Galéria NOVA a České centrum