Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

7.12.2019 19:00

Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční

V čase adventu už tradične, v spolupráci s Veľvyslanectvom ČR v Bratislave a Mestskou časťou Bratislava - Staré Mesto, pripravujeme uvedenie skladby Hej, mistře! Jakuba Jana Rybu v kostole Najsvätejšieho spasiteľa (Jezuiti). Tento rok v podaní Hodonínskeho symfonického orchestra a Zmiešaného speváckeho zboru pod taktovkou Davida Herzána. Hudbu i text k tejto obľúbenej českej vianočnej omši napísal Jakub Jan Ryba v roku 1796. Vstup voľný.

 

Počiatky zborového spevu z Hodonína zasahujú do druhej polovice 19. storočia. V máji 1930 prišiel do Hodonína nový organista a riaditeľ kôru - prof. Stanislav Svoboda, absolvent brnianskej konzervatória, jeden z posledných žiakov Leoša Janáčka. Dňa  25. novembra 1946 bolo zaregistrovaných hudobno- spevácke združenie "Vítězslav Novák", pomenovanej po hudobnom skladateľovi a čestnom občanovi mesta Hodonína. Ďalej nasledoval spevácky útlm a nezáujem mladej generácie o zborový spev z dôvodu potrieb iného hudobného a speváckeho prejavu.

 

Spevácky zbor v Hodoníne bol najskôr založený v roku 1976. V histórii jeho vedenia sa vystriedali výborní zbormajster: Jindřich Launer, Pavel Janeček (pod ktorého vedením sa z ženského zboru stal zbor zmiešaný), František Duda a Marie Snopková. Jeho súčasným zbormajstrom je Mgr. Josef Ilčík, absolvent brnianskej konzervatória v odbore rúrka a magisterského štúdia v odbore sbormistrovství, dirigovanie a hudobné výchova pre stredné školy na univerzite v Ostrave a súčasný riaditeľ ZUŠ v Hodoníne. Repertoár zboru zahŕňa klasickú vokálne hudbu z obdobia renesancie až do súčasnosti. Venuje sa tiež rôznym štýlom: ľudová pieseň, muzikálové melódie, svetská a duchovná tvorba ai. V spolupráci s Hodonínským symfonickým orchestrom naštudovali veľké diela (napr. WA Mozart: Korunovačné omše C dur, FX Brixi: Missa pastoralis, A. Dvořák: Omša D dur, J. Pavlica: Missa Brevis, P. Staněk: Missa Lyrica, L. Fišer: Vianočné, A. Vivaldi: Gloria, B. Smetana: Pieseň česká a publikom veľmi obľúbená Česká mše vianočné od JJ Ryby) .Sbor sa tiež úspešne zúčastňuje mnohých súťažných a festivalových podujatí v Českej republike (Olomouc - Sviatok piesní, Pardubice - IFAS, Vrbno pod Pradědem, ai.) a zahraničia (Poľsko, Rakúsko, Taliansko).

 

foto (C) archív

Viac info najdete na www.staremesto.sk

Místo konání:

Bratislava, Kostol Najsvätejšieho spasiteľa (Jezuiti), Františkánske námestie

Datum:

7.12.2019 19:00

Organizátor:

České centrum