Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

3.3.2020 18:00

Ako pomenovať potrebu bývať

Ako slová, ktoré v súvislosti s potrebou bývať používame, utvárajú skutočnosť? Aký vplyv má to, kto a ako hovorí o nedostupnosti bývania? Prečo je dôležitá možnosť pomenovať svoje potreby? Aké tlaky vytvára súčasný diskurz o bývaní a prečo sa okrem bezdomovectva tematizuje dostupnosť bývania ako taká? Pomenovávanie potreby bývať bude diskusia reflektovať z pohľadu sociologických výskumov, aj konkrétnej skúsenosti so životom bez domova.

 

Hostia:

 
Tomáš Hoření Samec - je sociolog pôsobiaci v Sociologickém ústavu AV ČR, v. v. i, absolvoval výskumnú stáž na University of Vienna a zameriava sa na výskum procesov financializácie bývania, analýzu diskurzu bývania a na nové formy poskytovania bývania realizované verejnými a kolektívnymi aktérmi.

Ján Bilský - žije v Bratislave, jeho vášeň je vojenská technika, konkrétne letectvo. Ako pracujúci sa venoval gastronómii. Obľubuje dokumentárne filmy a rád diskutuje.


Moderuje Miriam Kanioková (magistrát Hlavného mesta SR Bratislava, sekcia sociálnych vecí).


Podujatie sa koná v rámci sprievodného programu výstavy Dymová hora, ktorá je v Múzeu mesta Bratislavy prístupná do 26. 4. 2020. Vstup voľný.

 

Viac informácií: www.facebook.com

Foto (C) Bratislava - hlavné mesto SR


Místo konání:

Bratislava, Múzeum mesta Bratislavy, Radničná 1

Datum:

3.3.2020 18:00

Organizátor: