Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

21.1.2019 16:00 - 23.1.2019

Konferencia XX. Century Conference: If this is Woman

Napriek rozvoju rodových štúdií v posledných desaťročiach zostáva výskum tém spojených s úlohou žien v histórii stále nedocenenou a nedostatočne preskúmanou oblasťou. Kým väčšina vojnových spomienok patrí mužom, skúsenosti žien zohrali len triviálnu úlohu. Konferencia XX. Century Conference: If this is Woman bude venovať osobitnú pozornosť špecifickým črtám skúseností žien počas druhej svetovej vojny a holokaustu.

 

Rodová analýza, ktorá sa uplatňuje v oblasti vojnových štúdií a štúdií o holokauste, viedla k dôležitým objavom, otvorila nové oblasti výskumu a nastolila kritické otázky. Práve vďaka tomuto inovatívnemu prístupu sa výskum zameral na rôzne nové, doteraz neprebádané, zato však dôležité témy. Zaradiť medzi ne môžeme napríklad ženské skúsenosti počas holokaustu a druhej svetovej, stratégie prežitia rodín, skúsenosti detí alebo o výskum života homosexuálov pod vládou nacistického Nemecka a jeho spojencov. 

Vďaka rastúcemu akademickému záujmu o výskum rodu počas druhej svetovej vojny a holokaustu však konferencia neupriamuje svoju pozornosť len na ženy. Jednou z oblastí, v ktorej sa pokúsi dať odpoveď na viaceré kritické otázky, je aj otázka maskulinity a jej manifestácia v čase vojny a holokaustu. 

 

foto (C) archív

FB: www.facebook.com

 

 

 

Místo konání:

Bratislava, Univerzita Komenského, Šafárikovo námestie 6

Datum:

Od: 21.1.2019 16:00
Do: 23.1.2019

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce