Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

20.4.2015 9:30

František Koukolík: "O kráse"

Prednáška „O kráse“ vychádza z neurovedy, analyzuje, čo hodnotíme ako krásne, čo spôsobuje, z čoho pramení a ako ju vnímame. František Koukolík, český neuropatológ, spisovateľ a publicista, bude rozprávať o kráse ako subjektívnej aj objektívnej hodnote, vnútornej aj vonkajšej a jej väzbách na estetické a etické hodnoty audiovizuálneho diela. František Koukolík sa venuje popularizácii svojho odboru, ktorý sa týka najmä percepcie a zobrazovania reality.

Místo konání:

FTF VŠMU, Svoradova 2

Datum:

20.4.2015 9:30

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce