Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

21.10.2018

Finisáž výstavy Filla ̶ Fulla: Osud umělce ǀ Osud umelca

Slávnostné ukončenie výstavy, ktorá sa po prvýkrát pokúsila o porovnanie a paralely, ale i o odlišnosti a špecifiká (aj protiklady) umeleckých i životných osudov dvoch výrazných individualít, ktoré patria k najvýznamnejším postavám českého a slovenského umenia 20. storočia. V programe finisáže prehovoria o tvorbe Emila Fillu a Ľudovíta Fullu kurátorka Katarína Bajcurová a Alica Štefančíková, riaditeľka Galérie Benedikta Rejta v Lounoch.

 

Výklad doplnia piesne, ktoré Emil Filla stvárnil v cykle Písně, inšpirovanom českým, moravským a slovenským folklórom, v interpretácii Lenky Jarolímkovej Schützovej (mezzosoprán).

Neskorá tvorba Emila Fillu sa nachádza v zbierkach Galérie Benedikta Rejta v Lounoch, kde má umelec svoju stálu expozíciu. Na neďalekom Zámku Peruc, na ktorom strávil posledné roky života, sa nachádza Pamätná síň Emila Fillu, ktorá je od konca 60. rokov 20. storočia v správe GBR Louny. Základom jej zbierkového fondu sú diela Emila Fillu, ktoré po smrti umelca darovala manželka Hana Fillová štátu.

 

Výstava je v posledný deň trvania otvorená v predĺžených hodinách do 20.00 hod.

Slovenská národná galéria

Esterházyho palác, 3. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Vstup voľný www.sng.sk

foto (C)  www.sng.sk

 

 

Místo konání:

Bratislava, Slovenská národná galéria, Riečna 1

Datum:

21.10.2018

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce