Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

17.9.2009 0:00 - 20.9.2009 0:00

FESTIVAL KONVERGENCIE 2009

10. ročník medzinárodného festivalu komornej hudby v hojnom počte českých hudobníkov. Tohtoročná dramaturgia festivalu je výrazne zameraná na prezentáciu diel Bohuslava Martinů pri príležitosti výročia jeho smrti. Program však zahŕňa aj skladbu Leoša Janáčka. Z Českej republiky sa predstavia Czech Virtuosi Chamber Orchestra z Brna, huslista David Danel či Jan Musil, hráč na lesný roh. Program festivalu

.
Místo konání:

Hviezdoslavovo nám 8
P.O. Box 348, 814 99 Bratislava
Slovenská republika

Datum:

Od: 17.9.2009 0:00
Do: 20.9.2009 0:00

Organizátor:

Kovergencie