Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

17.12.2014 11:00 - 0:00

EUNIC - vianočné stretnutie 2014

Stretnutie zástupcov zahraničných kultúrnych inštitútov združených v EUNIC s cieľom zvoliť nového predsedu na rok 2015.

Místo konání:

Prepoštská 6
P.O. Box 348, 814 99 Bratislava
Slovenská republika

Datum:

17.12.2014 11:00 - 0:00

Organizátor:

České centrum