Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

31.3.2011 16:30

EDA KRISEOVÁ

Eda Kriseová je česká novinárka a prozaička. Narodila sa v rodine výtvarníkov, otec bol architekt a matka sochárka.

Po strednej škole vyštudovala Inštitút osvety a novinárstvo pri Filozofickej fakulte Karlovej univerzity. Potom pracovala ako reportérka v rôznych časopisoch. Veľa cestovala po svete a z týchto ciest získala námety pre svoju prózu a reportáže. Po roku 1968 musela Eda Kriseová z politických dôvodov svoju prácu opustiť. Pracovala ako odborná asistentka v rôznych inštitúciách a svoje práce uverejňovala v samizdate alebo v zahraničí, po roku 1990 opäť v republike.

Místo konání:
Verejná knižnica J.Bocatia, Hlavná 48, Košice
Datum:

31.3.2011 16:30

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce