Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

30.3.2011 14:00

EDA KRISEOVÁ

Eda Kriseová je česká novinárka a prozaička. Narodila sa v rodine výtvarníkov, otec bol architekt a matka sochárka. Po strednej škole vyštudovala Inštitút osvety a novinárstvo pri Filozofickej fakulte Karlovej univerzity.

Potom pracovala ako reportérka v rôznych časopisoch. Veľa cestovala po svete a z týchto ciest získala námety pre svoju prózu a reportáže. Po roku 1968 musela Eda Kriseová z politických dôvodov svoju prácu opustiť. Pracovala ako odborná asistentka v rôznych inštitúciách a svoje práce uverejňovala v samizdate alebo v zahraničí, po roku 1990 opäť v republike.

Místo konání:
Univerzitná knižnica, Ul. 17. novembra 1, Prešov
Datum:

30.3.2011 14:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce