Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

3.6.2008 0:00 - 0:00

ECHO bratislavských vysokoškolákov

Stretnutie redaktorov a spolupracovníkov bratislavského vysokoškolského časopisu ECHO po 40 rokoch. Časopis prestal vychádzať po okupácii v roku 1968. Mnohí z autorov boli neskôr prenasledovaní vtedajšou štátnou mocou. Podujatie sa koná pod záštitou A. Ďurkovského, primátora hl. mesta Bratislav. O 18.00 vernisáž v Galérii PF 01, Panenská 29, Bratislava. Podporilo České centrum Bratislava

.
Místo konání:

Hviezdoslavovo nám 8
P.O. Box 348, 814 99 Bratislava
Slovenská republika

Datum:

3.6.2008 0:00 - 0:00

Organizátor:

Slovenský syndikát novinárov