Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

3.10.2009 0:00 - 0:00

DUŠAN ŠIMKO:: ESTERHÁZYHO LOKAJ

Autorské čítanie Dušana Šimka. Hudbou Josepha Haydna a impovizáciami na kladivkovom klavíri (Jacob Weimes, Prag, cca. 1807) sprevádza Petr Šefl (Hudební fakulta HAMU Praha).

.
Místo konání:

Prepoštská 6
Bratislava, P.O. Box 348, 814 99, Slovensko

Datum:

3.10.2009 0:00 - 0:00

Organizátor:

Ambasáda ČR