Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

25.9.2020 - 30.9.2020

ZRUŠENĚ! Divadelná Nitra

Návštevníkov 29. ročníka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra (25. – 30. september 2020) čakajú zaujímavé inscenácie zo Slovenska, ale aj inovatívne diela zahraničnej tvorby. Z Česka to bude expresívna, strhujúca divadelná esej o slobode, obeti a (ne)politickej politike režiséra Miroslava Bambuška Kacírske eseje. Inscenácia odkazuje na jedno z najvýznamnejších diel českého filozofa Jana Patočku, ktorý je jej ústrednou postavou.

 

 

Kacírske eseje

réžia: Miroslav Bambušek

Inscenácia pomenovaná podľa najslávnejšieho diela českého filozofa Jana Patočku sa sústreďuje na posledné mesiace jeho života, ktoré sa začínajú jeho aktivitami v hnutí Charta 77 a končia jeho smrťou, spôsobenou násilnými výsluchmi na Štátnej bezpečnosti. Patočka vnímal Chartu 77 ako občianske hnutie, ktorého misiou bola nielen obrana ľudských práv, ale aj obroda spoločnosti, zdecimovanej bezmocnosťou naučenou v normalizačných rokoch. Miroslav Bambušek vytvoril na základe Patočkových textov energickú, strhujúcu divadelnú esej o slobode, obeti a (ne)politickej politike.


 

 


 

 

Ikarus

réžia: Marie Gourdain

Premiéra tanečnej inscenácie, ktorá vznikala paralelne v Nitre a v Prahe za účasti profesionálnych umelcov i tínedžerov z oboch krajín, „roztancuje“ festival okolo témy hraníc a slobody. Mladí performeri v spolupráci s triom umelcov pôvodom z troch krajín (z Francúzska, zo Slovenska a z Česka) odkryjú divákom pocity z dnešnej doby aj z prichádzajúcej dospelosti. Nová inscenácia je výsledkom viac ako ročného participatívneho procesu, ktorý prebieha v koprodukcii siete Be SpectACTive! v úzkej spolupráci s festivalom Tanec Praha a ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre.

 

Viac informácií: nitrafest.sk

Foto (C) Divadelná Nitra

 

 

 

Místo konání:

Nitra

Datum:

Od: 25.9.2020
Do: 30.9.2020

Organizátor: