Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

6.4.2019 17:00 - 24.6.2019

Dialóg. Kultúrne angažmá pred rokom 1989 a po ňom.

Pozývame vás na vernisáž do Banskej Štiavnice k výstave Dialóg, ktorá je súčasťou projektu „Kutúrne angažmá pred rokom 1989 a po ňom“. Projekt predstavuje dvanásť perspektív kultúrnych osobností z troch krajín stredoeurópskeho priestoru – z Česka, zo Slovenska a z Poľska. Priami aktéri spoločenských zmien, ktoré pred tridsiatimi rokmi v totalitnom bloku viedli k nastoleniu demokracie, vyjadrujú v rozhovoroch svoje postoje nielen k bývalému režimu a politickým udalostiam roku 1989, ale tiež k vývoju a novému postaveniu postkomunistických krajín v rámci Európy.

 

Multižánrový umelecky zameraný projekt:

  • Výstava Dialóg na poľskej Univerzite v Białymstoku, v Galérii Českých centier v Prahe a slovenskej Galérii Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici
  • Prednáška s diskusiou o samizdate v Poľsku, Belgicku a na Slovensku
  • Koncert v Prahe a Bruseli
  • Konferencia v Centre for Fine Arts v Bruseli

Projekt vznikol, aby rozvinul verejnú diskusiu s medzigeneračným dialógom o udalostiach roku 1989, ako sa odrážajú v kontexte dnešnej doby, o téme nášho členstva v EU a spoločnej budúcnosti v Európe s dôrazom na úlohu občianskej angažovanosti v minulosti, súčasnosti a budúcnosti demokratickej a zjednotenej Európy.

 

Dialóg

 Výstava predstavuje dvanásť perspektív kultúrnych osobností z troch krajín stredoeurópskeho priestoru – z Českej republiky, zo Slovenska a z Poľska. Priami aktéri spoločenských zmien, ktoré pred tridsiatimi rokmi v totalitnom bloku viedli k nastoleniu demokracie, vyjadrujú v rozhovoroch svoje postoje nielen k bývalému režimu apolitickým udalostiam roku 1989, ale tiež k vývoju a novému postaveniu postkomunistických krajín v rámci Európy. Postojovo, generačne i genderovo rozmanité hlasy pripomínajú a komentujú rozhodujúce okamihy a historické etapy ovplyvňujúce svojím významom celý región – vznik Charty77, dvadsaťšesť rokov trvajúci pontifikát Jána Pavla II., zrod poľského hnutia Solidarita, zamatovú revolúciu, nástup prezidenta Václava Havla, rozdelenie Československa, obdobie mečiarizmu, leteckú tragédiu pri Smolensku, ale aj vlaňajšiu vraždu slovenského novinára Jána Kuciaka. Zároveň všetkých dvanásť osobností prizvaných k dialógu reflektuje podstatné zmeny v medziľudskej rovine (či už vplyvom rastúceho blahobytu, alebo nástupu nových technológií) a spracováva spomínané témy aj vo svojej vlastnej práci prostredníctvom filmu, hudby, literatúry, výtvarného umenia, vydavateľskej praxe, performance a happeningov, prednášok alebo novinových článkov, pričom vo svojej domovine nastoľuje potrebný intelektuálny diskurz. Vyrovnaný dialóg totiž znamená slobodu.

Umelecky sú tieto osobnosti zachytené na fotografiách Jána Kekeliho, Witka Orského a Dity Pepe v situáciách, ktoré majú istú previazanosť s ich životmi a obsahom rozhovorov, ktoré viedla Barbora Baronová.

 

Publikovanie v dobe totality

Samizdatová literárna tvorba bola počas komunistického obdobia dôležitým médiom pre šírenie slobodného myslenia. Spisovatelia, ktorí boli v komunistickom období zakázaní, odborníci na literatúru a súčasní spisovatelia zo západnej Európy budú zdieľať svoje názory a porovnávať perspektívy v rámci prednášok o publikovaní literatúry v čase totality, jej zapojenie do politiky a spoločnosti. Tieto prednášky doplnené o diskusiu doplnia výstavu v Poľsku, na Slovensku a v Belgicku.

 

Tematika výstavy:

DIALÓG

  • Je vzájomným dialógom dvanástich osobností z troch krajín medzi sebou navzájom. Niektoré názory sa natoľko rôznia, že zdanlivo predstavujú odlišné vnímanie určitého aspektu. Za tým sa však skrýva len odlišná skúsenosť, perspektíva vychádzajúce z aktuálnej situácie v danej krajine alebo špecifických prežitkov každej jednotlivej osobnosti. Pri širšom nahliadnutie sa názory zhodujú vo svojej demokratickosti a schopnosti zodpovedne ustáť a objasniť svoje stanovisko.
  • Je dialógom medzi tromi fotografmi pracujúcimi prostriedkami vizuálnej komunikácie, dokumentaristky pracujúci formou textu a zvukovým umelcom vedúcim svoj vlastný audiodialog skrze fragmenty slov a viet dvanástich osobností a ďalších zvukov.
  • Je dialógom medzi fotografiami, textom a zvukom.
  • Je dialógom medzi minulosťou a súčasnosťou. A svojím spôsobom i budúcnosťou.
  • Ponúka dialóg medzi tvorcami a návštevníkov výstavy čitatelia rozhovorov a poslucháči zvukové inštalácie.
  • Nabáda k začatiu dialógu v spoločnosti. Ponúka totiž podnetné názory a témy - a to v podobe 12 citácií, 33 interaktívnych myšlienok, zvukové inštalácie a zavesených katalógov s rozhovormi.

 

Osobnosti: 

Saša Uhlová, Zbigniew Libera, Zuzana Mistríková, Aleš Palán, Antonina Krzysztoń, Vladimír Michal, Věra Roubalová Kostlánová, Andrzej Jagodziński, Tereza Nvotová, Miloš Rejchrt, Dorota Masłowska, Peter Kalmus

 

Fotografi:

 Ján Kekeli, Witek Orski, Dita Pepe

 

Kurátori:

Fotografie – Robert Švarc

Text- Barbora Baronová

 

 

Realizátor:
Česká centra
Praha, Česká republika 

 

Partneri:

Galeria ArsenalBialystok, Polská republika  

Banská St a nica contemporaryBánská Šťiavnica, Slovenská republika 

Centre for Fine Arts (BOZAR)Brusel, Belgicko 

Jazz Station Big BandBrusel, Belgicko 

 

Vernisáž: 6.4.2019

FB event  Dialóg / vernisáž výstavy o 30 rokoch slobody

 

Projekt je financovaný z programu Európskej únie „Evropa pro občany“

foto (C) archív

 

Místo konání:
Banská Štiavnica, Galéria Jozefa Kollára, Námestie sv. Trojice 8
Datum:

Od: 6.4.2019 17:00
Do: 24.6.2019

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce