Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

15.5.2009 0:00 - 17.5.2009 0:00

DETI REVOLÚCIE

Divadelný ústav Bratislava vyhlásil súťaž Deti revolúcie o najlepšiu odbornú štúdiu. Do súťaže sa prihlásili študenti rôznych vysokých škôl zo Slovenska a Čiech. Hlavným zadaním súťaže je vypracovať rozsiahlejšiu odbornú prácu do 25 strán na tému Divadlo a Nežná revolúcia. Prihlásení študenti vytvorili pracovný tím, pre ktorý bude Divadelný ústav pravidelne organizovať tematické blokové prednášky a diskusie. Prednáškové bloky a diskusie priblížia študentom historické obdobie a dobovú atmosféru revolučného roka 1989 a 90-tych rokov. Najbližší diskusný blok povedie český sociológ Marcel Tomášek. Detailné informácie o programe

.
Místo konání:

Hviezdoslavovo nám 8
P.O. Box 348, 814 99 Bratislava
Slovenská republika

Datum:

Od: 15.5.2009 0:00
Do: 17.5.2009 0:00

Organizátor:

Divadelný ústav