Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

3.6.2020 - 5.7.2020

Daniela & Linda Dostálková:Pazúry, s ktorými si nepotrasieš rukou

Pazúry, s ktorými si nepotrasieš rukou je názov výstavy sesterského aj umeleckého dua Daniely a Lindy Dostálkových. Výstava bude prístupná od stredy 3. 6. do nedele 5. 7. 2020 v Novej synagóge v Žiline. Sestry-umelkyne sa v posledných rokoch zaoberajú post-humanistickými otázkami, ktoré sú úzko spojené so súčasnou obrazovou prezentáciou hnutia za práva zvierat. Dlhodobo skúmajú stratégie existujúcich kampaní a vizuálny jazyk, ktorý aktivisti používajú. Divákom potom predkladajú rôzne formy nadvlády, záujmu, opatery či odmietania stereotypov. Samostatne sa na Slovensku predstavia prvýkrát. Obe sestry pôsobia od roku 2016 aj ako kurátorky v PLATO Ostrava.

 

Daniela a Linda Dostálkové fungujú paralelne ako umelecké duo. Obe sestry pôsobia od roku 2016 aj ako kurátorky v PLATO Ostrava. Zastupuje ich varšavská galéria Piktogram. Daniela študovala v rokoch 2004-2006 nové médiá na Akadémii výtvarných umení vo Varšave a v roku 2006 absolvovala ateliér fotografie na Univerzite J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Linda bola od roku 2015 rezidentkou postgraduálneho programu na Jan van Eyck Academy v Maastrichte a v rokoch 2013-14 študovala na Werkplaats Typografie v Arnheme. V roku 2003 absolvovala scénografiu na JAMU v Brne.
www.dostalkova.com

 

Post-humanistické otázky venujúca sa zobrazovániu a ochrane živočíšnych druhov sú v ich práci signifikatné. Tému otvorili napríklad vo výstave Heroic vs. Holistic (2017, Plato) v podobe erotickej eko-drámy. Výstava ponúklad post-romantický pohľad na ekológiu z pohľadu obidvoch etík. Vo videoinštálacii Acid Rain & The Labours of Hercules: Capture Slay Obtain Steel (2017) sa tiež zamerali na profesné emočné “strádanie” ekologických pracovníkov, nazvali ho “environmentálnym žiaľom”. Ďalšie video Invasive Species (2018) predstavovalo univerzálnu ideu rovnosti všetkých živočíšnych druhov. Minulý rok v sólových výstavách nazvaných Kampaň a old sinne /reneweth shame sledovali nestabilné pozície necharizmatických druhov a žien v spoločnosti a hľadali medzi nimi prepojenia, v ktorých sa mobilizujú a ukazujú, aké dôsledky má ľudské delenie prírody na peknú a škaredú. V roku 2018 vydali v londýnskom vydavateľstve InOtherWords knihu Hysteric Glamour, ktorá sa zaoberá nutnosťou autentického uchopenia starostlivosti o prírodu, ktorá vyžaduje našu pozornosť.

 

Viac informácií: www.novasynagoga.sk

foto (C) Nová synagóga

 

Místo konání:
Žilina, Nová synagóga, J. M. Hurbana 11
Datum:

Od: 3.6.2020
Do: 5.7.2020

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce