Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

29.9.2018

CS Art Today

Sto piktogramov umeleckých diel na fasáde budovy českej ambasády na Hviezdoslavovom námestí. Slovenský umelec Stano Masár pripravil prierez diel slovenských a českých vizuálnych umelcov, ktorý zjednodušil do jazyka piktogramu. Autorkou animácií je Mária Kralovič. Videoprojekcia je jednou z akcií pripomínajúcich vznik Československa a prebehne ako súčasť festivalu Biela noc 2018, najväčšieho festivalu súčasného umenia na Slovensku.

Stano Masár / CS Art Today

Komunikácia výročia spoločného štátu Čechov a Slovákov v spolupráci autora diela s Českým Centrom v Bratislave.

Jedna z línií tvorby Stana Masára sa sústreďuje na dialóg so svetom umenia, skúmanie kontextu jeho fungovania v inštitúcii i mimo neho, ako aj na komentár jednotlivých umeleckých diel.

V roku 2004 vytvára prvú sériu piktogramov s názvom Global History of Art. Z dejín svetového umenia vyberá 54 notoricky známych diel od renesancie po súčasnosť a „prekladá“ ich do schematického, zjednodušujúceho jazyka piktogramu. Termín „globálne“ v názve série odkazuje na spôsob, ako dnes preferujeme odovzdávanie a prijímanie informácie – krátko, zjednodušene, unifikovane. Jazyk piktogramu je tak stotožnením sa s týmto spôsobom komunikácie. Po apropriácii tohto jazyka sa tvorí nová znaková štruktúra (vizuálna aj významová), pracujúca s odkazom na pôvodné predlohy a s dôrazom na komunikáciu zásadného či vizuálne silného detailu v diele. Vzniká tak novotvar na hranici medzi svetom umenia a ne-umenia.

V tomto kontexte v roku 2006 autor pracuje na sérii piktogramov Slovenské vizuálne umenie 20. storočia a od roku 2015 začína dopĺňať túto sériu o nové diela. V roku 2018 uzatvára nový cyklus piktogramov českého a slovenského umenia s názvom CS Art Today komentujúci diela stovky českých a slovenských umelcov od druhej polovice 20. storočia po súčasnosť.

Keď vznikla idea komunikovať výročie spoločnej republiky Čechov a Slovákov prostredníctvom umeleckého diela, bolo úplne prirodzené siahnuť práve po tejto sérii. CS Art Today ponúka výber kvalitného vizuálneho umenia, ktoré vznikalo v tomto teritóriu. Dokumentuje rôzne výtvarné smery a myšlienkové prúdy, viaceré z týchto diel sú dnes už ikonické nielen v našom stredoeurópskom priestore.

Pre podujatie Biela noc vznikla animovaná verzia tohto cyklu. Autor rozohráva krátke pohybové shoty v kontexte jednotlivých piktogramov s niekedy prekvapujúcim prepojením odkazov na pôvodné diela. Autorkou animácie je Mária Kralovič. (autorský text, 2018)

 

 

Biela noc 

Stano Masár

foto (C) archiv

 

Místo konání:

Bratislava, Hviezdoslavovo nám. 8

Datum:

29.9.2018

Organizátor:

České centrum