Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

20.1.2006 0:00 - 12.2.2006 0:00

CHLAP, HRDINA, DUCH, STROJ

Vernisáž výstavy, ktorá rieši umenie maskulinistické, alebo mužské, ktoré narába s mužskými princípmi, nástrojmi a zameriava sa na reflexiu svojho rodu, na problémy vyplývajúce z postavenia a úlohy muža v spoločnosti. Vystavujú výhradne muži – ČR, SR, PL, RU – ako opozícia voči toľko skloňovanému feministickému umeniu. Zastúpení českí autori: David Černý, Guma Guar, Jiří Surůvka, Stanislav Zámečník.Kurátorky výstavy: Aneta Mona Chisa, Lucia Tkáčová.Výstava otvorená: ut-ne 10.00-17.00, št 12.00-19.00.

Tlačová správa

 

 

Chlap, hrdina, duch, stroj

(výstava, ktorá nebola v roku 99 a dnes to isté)

 

Termín realizácie:  20.1. 2006 – 12.2.2006 (vernisáž 20.1.2006 o 18 hod.)

Miesta konania: galéria Medium, galéria HIT

 

 

Napriek tomu, že neexistujú jedny dejiny umenia ale niekoľko súbežných histórií, je (nie len) pre Slovensko symptomatické preberanie západných umeleckých problémov a napodobňovanie ich riešení. Takéto umelé implantovanie cudzích štepov do nášho odlišne vyzretého kontextu často vyústi do hybridov, ktoré v časopriestorovom posune stratili svoju aktuálnosť a opodstatnenosť. Problémom nie je samotná existencia ideového prílevu, ale skôr pohodlné preberanie už sformulovaných a sformovaných výsledkov a ich nedôsledné spracovanie či prispôsobenie našim potrebám.

Jedným z porevolučných myšlienkových importov je fenomén genderu v umení. Ako dôsledok presadenia západných ideí do pôdy s inou životnou skúsenosťou, sa u nás pojem genderové zúžene používa výlučne v spojitosti so ženským umením, po prípade ako ekvivalent termínu feministické. Dokonca, väčšina umenia tvoreného ženami, nezávisle na obsahovom zameraní, formálnej stránke, ideovej nosnosti či posolstve je a priori označovaná a pomenovávaná ako ženská alebo feministická. Častokrát sa takéto označenie stáva bremenom a zužuje interpretačné pole daného diela; umenie vytvorené ženami je podriaďované imperatívu rodovej interpretácie, ktorá už stratila trefnosť. Genderová perspektíva sa už dávno mala začať používať aj v súvislosti s mužským umením, ktoré zostáva dodnes neartikulované ako kategória, býva pomenované bez prívlastkov, jednoducho ako umenie.

V našom projekte Chlap, hrdina, duch, stroj riešime umenie maskulistické, alebo mužské, ktoré narába s mužskými princípami, nástrojmi a zameriava sa na reflexiu svojho rodu, na problémy vyplývajúce z postavenia a role muža v spoločnosti. Uvedomujeme si však, že tento krok mal byť urobený v 90-tych rokoch, v čase kedy bola preblematika genderu horúca. Absenciu tohto kroku pociťujeme ako chýbajúci článok a neexistujúci odrazový mostík v prirodzenom slede umenia, z ktorého by mohli vyrašiť nové diskurzy a umelecká prax. Táto výstava je myslená ako návrat v čase, vylepšenie minulosti a splatenie dlhu voči súčasnosti. Koncipovaná ako výstava „2 v 1“, projekt Chlap, hrdina, duch, stroj bude pozostávať z dvoch častí nainštalovaných v priamej komunikácii v tom istom galérijnom priestore: z fiktívnej dejinnej udalosti – výstavy, ktorá mohla/mala vzniknúť napríklad v roku 1999 a z výstavy prác vyrobených po roku 2000, zdanlivo nadväzujúcej na predošlú.

Chlap, hrdina, duch, stroj je snahou premýšľať o pojmoch rodových identít, o ich komplementarite  a vzájomnej závislosti. Hlavnými zámermi tejto výstavy sú vyzvať ku kritickému prehodnoteniu ontológie genderu jeho rôznych výkladov, konštruktov a aspektov.

 

Aneta Mona Chisa a Lucia Tkáčová

kurátorky projektu

 

 

Zoznam vystavujúcich umelcov:

Blažo Marko (SK)

Barger Richard (SK)

Binder Erik (SK)

Čerevka Radovan (SK)

Černý David (CZ)

David Jiří (CZ)

Dudáš Juraj (SK)

Diosi Ivor (SK)

EGOart (SK)

Guma Guar (CZ)

Jankovič Jozef (SK)

Kermes Martin (CZ)

Kotik Jan (CZ)

Kvetan Marek (SK)

Kyša Jaroslav (SK)

Labuda Radim (SK)

Mačuha Radko (SK)

Meliš Juraj (SK)

Mikyta Svätopluk (SK)

Moravčík Michal (SK)

Oravec Viktor (SK)

Piaček Martin (SK)

Salák Milan (CZ)

Sikora Rudolf (SK)

Sirka Boris (SK)

Šramka Jozef(SK)

Surůvka Jiří (CZ)

Teren Laco (SK)

Vasilko Ján (SK)

Zámečník Stanislav (CZ)

 

 

Súčasťou vernisáže bude performancia Jiřího Surůvky a hudobné vystúpenie skupiny Guma Guar.

 

 

Výstavu podporili:

Ministerstvo kultúry SR,

Nadácia - Centrum súčasného umenia

České centrum Bratislava

Výstava trvá od 21 januára do 12 februára 2006
Adresa: Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava
Otvaracie hodiny galérií: utorok, streda, piatok - nedela 10.00 - 17.00, štvrtok 12.00 - 19.00

 

galeriahit.com
vsvu.sk

Místo konání:

Prepoštská 6
P.O. Box 348, 814 99 Bratislava
Slovenská republika

Datum:

Od: 20.1.2006 0:00
Do: 12.2.2006 0:00

Organizátor:

Galéria Médium