Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

26.10.2017 18:00 - 22:00

Cez prah/Přes práh

Ďalšie pokračovanie cyklu Czecho Mecho pripomenie fenomén undergroundovej bytovej kultúry, ktorá fungovala v opozícii proti ideológiou zaťaženej oficiálnej kultúre v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch minulého storočia. Koncept „otvoreného“ bytu však existuje aj dnes. Majitelia týchto bratislavských bytov nás pustia cez svoj prah, aby sme spoločne zažili atmosféru verejného podujatia v osobnom priestore, u nich doma.

Program:

  • Flat Gallery, Baštová 1

Začiatok 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Výstava: Černé roky / Libuše Jarcovjáková

Názov výstavy je odvodený od nedávno vydanej autorkinej monografie Černé roky, v ktorej sú zachytené snímky formou foto denníka, doplnené aj o poznámky z temného obdobia nasledujúceho po krátkej epoche Pražskej jari. Samotná selekcia fotografií kurátora Andreja Jaroša a autorky je zameraná na mapovanie sociálneho ovzdušia a z toho vyplývajúcich komplikovaných osobných vzťahov danej doby. Na druhej strane je akoby osobnou psychologickou sondou do života jedinca, pohybujúceho sa takmer na okraji spoločnosti, v čiernobielej všednosti komunizmu v 70. a 80. rokoch.
Libuše Jarcovjáková je súčasná česká fotografka a stredoškolská pedagogička. Vyštudovala Strednú priemyselnú školu grafickú. Štyri roky pracovala v hĺbkotlačovej tlačiarni na pražskom Smíchove, kde vytvorila svoj prvý zásadnejší dokumentárny súbor fotiek. Na konci 70. rokov odcestovala na tvorivý pobyt do Japonska, ktorý potom ešte neskôr dvakrát absolvovala. Dlhodobo dokumentovala rómsku a vietnamskú komunitu v Československu a taktiež aj pražský T-Klub, zameraný na homosexuálnu menšinu. Po roku 1985 sa legálne vysťahovala do Západného Berlína, ubytovala sa v tureckej štvrti Kreuzberg a prvé roky si na život privyrábala pomocnými prácami. Po návratu do Česka začala učiť fotografiu na Strednej priemyselnej škole grafickej v Hellichovej ulici v Prahe, kde pôsobí dodnes.
Výstavu formou komentovanej prehliadky predstaví autorka o 18:00 a o 20:00.
Monografiu Černé roky spolu s autorkou predstaví vydavateľka publikácie Bára Baronová z vydavateľstva wo-men o 19:00 a 21:00.

  • Galéria ŽUMPA, Zochova 16

Začiatok 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Prednášky: Za dverami / Ján Kralovič

V čase, keď program galérií začal podliehať ideologickým normám, vzniklo viacero iniciatív realizovať umelecké stretnutia, diskusie či výstavy v domácom prostredí bytov či ateliérov. V 70. a 80. rokoch 20. storočia sa uskutočnilo niekoľko výstav a  stretnutí (1. otvorený ateliér, Depozit, Majstrovstvá Bratislavy v posune artefaktu, Galéria v paneláku, Medzipriestor,  Filiálka Guggenheimovho múzea ai.), ktoré spoluformovali charakter neoficiálnej výtvarnej scény. Prednáška je zameraná na vybrané výstavy či bytové stretnutia, ktoré poukazujú na permanentnú snahu po slobodnej tvorbe aj v dobe reštrikcií a cenzúry. 
Ján Kralovič –  historik umenia, pôsobí ako pedagóg na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Venuje sa dejinám slovenského umenia 20. storočia so zameraním na 60.- 80. roky, dejinám nových médií a teórií moderného a súčasného umenia. Vydal publikáciu o umení akcie v mestskom priestore (Teritórium ulica, 2014) a knihu zameranú na bytové umelecké aktivity v období normalizácie (Majstrovstvo za dverami, 2017).

A more deadly dump than Bratislava is hard to imagine: Bytové semináre v Československu očami britských akademikov / Dominik Želinský
Jednou z najťažšie zasiahnutých oblastí verejného života v priebehu normalizácie bola sféra vedy a vzdelania. Mnohí akademici a intelektuáli boli pre svoju politickú či vedeckú orientáciu prinútení opustiť svoje miesta, študenti boli vylučovaní zo štúdia, deťom z rodín politických aktivistov nezriedka nebolo umožnené štúdium vôbec začať. V prostredí tohto voľného intelektuálneho kapitálu sa vyformovali študijné kolektívy, ktoré si kládli za cieľ vzdelať ďalšiu generáciu undergroundu. Prekvapivej podpory sa týmto „bytovým seminárom“ dostalo od Oxfordskej univerzity, ktorej filozofická obec zareagovala na výzvu jedného z ich organizátorov, Julia Tomina, a založila podpornú nadáciu Jan Hus Educational Foundation a viac ako desať rokov posielala na československé semináre nielen špičkových britských akademikov, ale aj študijné materiály a finančné prostriedky. Prednáška sa sústredí na roky 1987-1989, keď sa nadácia rozhodla expandovať na územie Slovenska, kde britskí akademici prednášali a diskutovali s disidentmi ako Milan Šimečka, Ján Čarnogurský či Miroslav Kusý.
Dominik Želinský – doktorand na katedre sociológie Edinburghskej univerzity, ktorý vo svojej dizertačnej práci skúma prostredie pražských podzemných seminárov v 70. a 80. rokoch 20. storočia. Je redaktorom časopisu kloaka: magazín experimentálnej a nekonvenčnej tvorby. Okrem akademickej produkcie sa venuje kritike súčasnej poézie.

  • Panenská 30

Začiatok 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Stretnutie s autorom: Jáchym Topol / Citlivý človek; o Charte 77

Jáchym Topol predstaví svoj najnovší román Citlivý človek v intímnom prostredí obývačky krásneho bytu na adrese Panenská 30, kde nás privíta Vanda. Autor na historicky prvom podujatí Cez prah porozpráva aj o Charte 77, českom undergrounde, bytových seminároch, o filozofii a o tom, čo v súčasnosti robí v Knižnici Václava Havla. Diskusia je spojená s ukážkou dobových literárnych samizdatov.
Citlivý člověk – 18:00, 20:00
Prednáška o Charte 77 a ukážka dobových samizdatov – 19:00, 21:00

  • Hviezdoslavovo nám. 6 

Začiatok: 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Koncert: Oldřich Janota / Unplugged

Neúnavný hľadač nevychodených ciest, nezameniteľný spevák a gitarista, básnik a príležitostne i britký fejtonista Oldřich Janota začal vystupovať v sedemdesiatych rokoch s folkovými baladami.V rokoch 1977-79 hral s Jakubom Nohom a ďalšími hudobníkmi v pražskej skupine Pentagram. Hľadanie nových výrazových možností ho viedlo k založeniu súboru Mozart K. (1978-81) s nezvyčajným nástrojovým obsadením (harmónium, saxofón, mandolína, gitara, bicie) a neskôr k práci s experimentálnym rockom a minimálnou hudbou v spolupráci s P.Richterom a Ľ. Fidlerom (1981-84).V roku 1985 Janota na čas hudobnú scénu úplne opustil. Vrátil sa potichu, za zvuku akustickej gitary a tibetských mís Stanislava Doležala. Od začiatku 90. rokov vystupuje najmä sólovo, aktuálne aj s vokálnou skupinou Ora pro nobis. Jeho krehký hudobný prejav je niekde na pomedzí minimal folku a prednesu poézie a uchopiť ho, či presne pomenovať, je pomerne ťažké. Hlboký hlas Oldřicha Janotu nás zavedie do subtílneho sveta predstáv a jesennej melanchólie v bratislavskom byte s prekrásnym výhľadom na Hviezdoslavovo námestie.

Inštrukcie:
Počas podujatia Cez prah/ Přes práh sa môžu návštevníci prísť pozrieť na všetky 4 byty v ľubovoľnom poradí, alebo iba na tie, ktoré si vyberú. Na každý byt a jednotlivý čas je odporúčané sa vopred registrovať. Pokiaľ sa neregistrujete, nemôžeme vám garantovať vstup. Kapacita návštevníkov na jednom byte je obmedzená na 30 osôb.
Registrácia na email darovcova@czech.cz s uvedením adresy bytu a presného času, na ktorý sa nahlasujete (18:00, 19:00, 20:00, 21:00), je možná do 23.10. do 12:00 alebo do naplnenia kapacity.

Ďakujeme za pochopenie

Podujatie organizuje OZ literarnyklub.sk a České centrum, v spolupráci s galériami ŽUMPA a Flat Gallery. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia – FPU. 
Ďakujeme všetkým obyvateľom bytov, že nás pustia cez svoj prah.

Místo konání:

Bratislava

Datum:

26.10.2017 18:00 - 22:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce